Coronainformation

På den här sidan samlar vi information från myndigheter om coronaviruset och hur det påverkar kommunens verksamhet. 

Regionförvaltningsverket införde striktare begränsningar: Inga sammankomster för över 20 personer

Tisdagen den 2 december införde Regionförvaltningsverket i Västra och Inre Finland striktare begränsningar för offentliga tillställningar och allmänna sammankomster i kommunerna i Vasa sjukvårdsdistrikt.

Enligt de nya restriktionerna begränsas antalet deltagare till högst 20 personer. Restriktionerna är i kraft i tre veckor, från den 2 december till den 21 december. Den övre gränsen är absolut. Även vid sammankomster med under 20 personer ska man följa undervisnings- och kulturministeriets och Institutet för hälsa och välfärds anvisning från den 21 september 2020.

Regionförvaltningsverket motiverar den strängare begränsningen med att det finns ett behov av att förebygga mer omfattande spridning av coronaviruset, skydda riskgrupperna och trygga kapaciteten inom hälso- och sjukvården. Mer information om Regionförvaltningsverkets definitioner av offentliga tillställningar och allmänna sammankomster hittas på Regionförvaltningsverkets webbsida med vanliga frågor.

Coronasamordningsgruppens tidigare rekommendation om att högst 20 personer får samlas till privata tillställningar i Österbotten gäller fortfarande.

Coronasamordningsgruppen rekommenderar också att julfester ska firas i mindre grupper med högst tio personer.

Rekommendation om munskydd

Rekommendationen om att använda munskydd på offentliga platser i hela Österbotten har förlängts till slutet av året. I linje med den tidigare rekommendationen gäller rekommendationen även årskurserna 7-9. Det här beslutade Österbottens coronasamordningsgrupp på sitt sammanträde tisdagen den 17 november.

Institutet för hälsa och välfärd, THL, rekommenderar också att medborgarna använder munskydd i vissa situationer för att skydda andra människor. Att använda munskydd är ett sätt att förebygga spridningen av coronaviruset. Det är fortfarande av största vikt att man håller 1–2 meters säkerhetsavstånd alltid när det är möjligt, att tvätta händerna, hosta i ärmen eller i en engångsnäsduk, samt att undvika att röra vid ansiktet.

Om man har symtom bör man undvika sociala kontakter och omedelbart testa sig för corona.

THL:s rekommendation gäller de sjukvårdsdistrikt där det har förekommit coronavirussmitta under de senaste två veckorna. Vasa sjukvårdsdistrikt tillhör den gruppen.

Rekommendationen gäller inte arbetsgemenskaper, eftersom expertinstitutet i dessa frågor är Arbetshälsoinstitutet.

THL rekommenderar att du använder munskydd när du:

 • använder kollektivtrafik, där det är svårt att undvika närkontakt 
 • är på väg för att testa dig för corona, eller av nödvändiga skäl måste röra dig utanför hemmet medan du väntar på testresultatet
 • återvänder till Finland från ett riskområde och tar dig från inreseplatsen, t.ex. flygplatsen, till karantänen, samt om du under karantänen av nödvändiga skäl måste röra dig utanför hemmet. 

Läsa hela THL:s rekommendation.

Vilka är symtomen på det nya coronaviruset?

Det nya coronaviruset orsakar en akut luftvägsinfektion. Flera av de insjuknade har uppvisat lindriga symtom, men vissa har också drabbats allvarligt. Många som fått allvarligare symtom har dessutom haft en underliggande sjukdom som diabetes, hjärt- eller kärlsjukdom eller lungsjukdom.

Symtom på coronavirusinfektion kan vara

 • feber
 • hosta
 • halsont
 • andnöd
 • muskelvärk
 • trötthet
 • snuva
 • illamående
 • diarré

I samband med sjukdomen har även smak- och luktbortfall beskrivits.

Misstänker du att du smittats av coronaviruset?

Om du misstänker att du smittats av coronaviruset eller har frågor, så kontaktar du telefonrådgivningen inom Social- och hälsovårdsverkets område:

 • Malmska telefonrådgivning 06 786 1333 dygnet runt
 • Nykarleby telefonrådgivning 06 786 2701 dygnet runt

Du kan själv göra en bedömning om du misstänker coronaviruset via https://www.omaolo.fi/ 

Luftvägsinfektioner kan allmänt förebyggas genom goda hygienregler såsom god handhygien och rätt hostteknik.

 • Tvätta händerna med vatten och tvål.
 • Använd handdesinfektionsmedel.
 • Hosta i en näsduk eller i ärmen, inte mot andra människor eller i handflatan.

Mera information finns på

Social- och hälsovårdsverkets webbsida.

Vasa Centralsjukhusets hemsida.

Aktuellt om coronavirus COVID-19, THL:s webbsida.

Är du studerande inom Vasa sjukvårdsdistrikt? - Läs info på sidan Studerande.

Kommungården håller alla sina ytterdörrar stängda

Det är möjligt att besöka kommungården och kansliet i Kulturhuset Ax om man bokar tid på förhand.

Boka tid genom att kontakta oss per telefon 06–785 0111 (växeln) eller per e-post pedersore.kommun@pedersore.fi eller direkt till den person du vill träffa, fornamn.efternamn@pedersore.fi. 

Besökare i kommungården ska använda munskydd eller visir.

Alla coronanyheter