Coronainformation

Institutet för hälsa och välfärd, THL, rekommenderar att medborgarna använder ansiktsmask i vissa situationer för att skydda andra människor. Att använda ansiktsmask är ett sätt att förebygga spridningen av coronaviruset. Det är fortfarande av största vikt att man håller 1–2 meters säkerhetsavstånd alltid när det är möjligt, att tvätta händerna, hosta i ärmen eller i en engångsnäsduk, samt att undvika att röra vid ansiktet.

Om man har symtom bör man undvika sociala kontakter och omedelbart testa sig för corona.

THL:s rekommendation gäller de sjukvårdsdistrikt där det har förekommit coronavirussmitta under de senaste två veckorna. Vasa sjukvårdsdistrikt tillhör den gruppen.

Rekommendationen gäller inte arbetsgemenskaper, eftersom expertinstitutet i dessa frågor är Arbetshälsoinstitutet.

THL rekommenderar att du använder mask när du:

 • använder kollektivtrafik, där det är svårt att undvika närkontakt 
 • är på väg för att testa dig för corona, eller av nödvändiga skäl måste röra dig utanför hemmet medan du väntar på testresultatet
 • återvänder till Finland från ett riskområde och tar dig från inreseplatsen, t.ex. flygplatsen, till karantänen, samt om du under karantänen av nödvändiga skäl måste röra dig utanför hemmet. 

Läsa hela THL:s rekommendation.

Det nya coronaviruset smittar främst genom droppsmitta, då en sjuk person hostar, nyser, talar eller sjunger. En del av dem som smittats av covid-19 får inga eller obetydliga symtom och är därför inte själva medvetna om sin smitta. Viruset kan smitta redan några dagar innan symtomen uppstår. I studier har man redogjort för situationer där en symtomfri person har smittat andra i trånga lokaler inomhus.

Vilka är symtomen på det nya coronaviruset?

Det nya coronaviruset orsakar en akut luftvägsinfektion. Flera av de insjuknade har uppvisat lindriga symtom, men vissa har också drabbats allvarligt. Många som fått allvarligare symtom har dessutom haft en underliggande sjukdom som diabetes, hjärt- eller kärlsjukdom eller lungsjukdom.

Symtom på coronavirusinfektion kan vara

 • feber
 • hosta
 • halsont
 • andnöd
 • muskelvärk
 • trötthet
 • snuva
 • illamående
 • diarré

I samband med sjukdomen har även smak- och luktbortfall beskrivits.

 

Misstänker du att du smittats av coronaviruset?

Om du misstänker att du smittats av coronaviruset eller har frågor, så kontaktar du telefonrådgivningen inom Social- och hälsovårdsverkets område:

 • Malmska telefonrådgivning 06 786 1333 dygnet runt
 • Nykarleby telefonrådgivning 06 786 2701 dygnet runt

Du kan själv göra en bedömning om du misstänker coronaviruset via https://www.omaolo.fi/ 

Luftvägsinfektioner kan allmänt förebyggas genom goda hygienregler såsom god handhygien och rätt hostteknik.

 • Tvätta händerna med vatten och tvål.
 • Använd handdesinfektionsmedel.
 • Hosta i en näsduk eller i ärmen, inte mot andra människor eller i handflatan.

Mera information finns på

Social- och hälsovårdsverkets webbsida.

Vasa Centralsjukhusets hemsida.

Aktuellt om coronavirus COVID-19, THL:s webbsida.

Är du studerande inom Vasa sjukvårdsdistrikt? - Läs info på sidan Studerande.

Alla coronanyheter

Kommungårdens huvudingång är öppen

Enbart huvudingången till kommunen är öppen.

Kontakta oss i första hand per telefon 06- 785 0111 (växel) eller per e-post pedersore.kommun@pedersore.fi eller fornamn.efternamn@pedersore.fi

Om du vill besöka oss, boka först tid via telefon eller e-post.