Coronainformation

På den här sidan samlar vi information från myndigheter om coronaviruset och hur det påverkar kommunens verksamhet. 

Om du får symtom som tyder på att du smittats av coronaviruset ska du undvika kontakter utanför det egna hushållet och göra ett hemtest för coronaviruset. 

På Österbottens välfärdsområdes webbsidor hittar du aktuell information och anvisningar om coronatest och vad du gör om du misstänker smitta. Coronatest och anvisningar för dig som misstänker smitta.

Coronaanvisningar på olika språk, THL.

Vaccinationer

Österbottens välfärdsområde uppmanar invånarna att vaccinera sig mot coronaviruset och ta boosterdoser enligt de rådande rekommendationerna. Coronavaccinerna skyddar effektivt mot sjukdomens allvarliga former. Vaccinerna bidrar till att förebygga smittor även om de inte helt kan förhindra smittspridning.

Vaccinationer på Österbottens välfärdsområde.

Epidemiläget och rekommendationer inom Österbottens välfärdsområde.

Begränsningar för sammankomster i Pedersöre

Regionförvaltningsverket i Västra och Inre Finland förbjuder med stöd av 58 § 1 momentet i lagen om smittsamma sjukdomar alla offentliga tillställningar och allmänna sammankomster inomhus med över 10 deltagare i Vasa sjukvårdsdistrikts område.

Beslutet är i kraft 3.1–31.1.2022.

Tilläggsrekommendationer i Österbotten:

På grund av det epidemiologiska läget i Österbotten är följande rekommendationer och nationella begränsningar i kraft i Österbotten:

 • En stark rekommendation om att vaccinera sig mot coronaviruset.
 • En stark rekommendation om att personer som är över 12 år bör använda munskydd gäller till den 28 februari 2022 
 • Distansarbeterekommendation, gäller till den 28 februari
 • För att minska fall från utlandet och så kallade riskländer rekommenderar Österbottens coronasamordningsgrupp starkt att resenärer som anländer till Finland tar coronatest. Gruppen rekommenderar att testet tas inom två till tre dygn efter ankomsten till Finland. Innan resultatet är klart ska den som testats undvika kontakter, ett sätt att göra detta är att vara i frivillig karantän. 
 • Vuxna, dvs. alla personer som är födda före år 2003,  rekommenderas minimera sina sociala kontakter till alla andra än den egna familjen gäller till den 6 februari.
 • Vuxna, dvs. alla personer som är födda före år 2003, rekommenderas pausa fritidsaktiviteter som idkas i grupp gäller till den 6 februari.

Vilka är symtomen på coronaviruset?

Det nya coronaviruset orsakar en akut luftvägsinfektion. Flera av de insjuknade har uppvisat lindriga symtom, men vissa har också drabbats allvarligt. Många som fått allvarligare symtom har dessutom haft en underliggande sjukdom som diabetes, hjärt- eller kärlsjukdom eller lungsjukdom.

Symtom på coronavirusinfektion kan vara

 • feber
 • hosta
 • halsont
 • andnöd
 • muskelvärk
 • trötthet
 • snuva
 • illamående
 • diarré

I samband med sjukdomen har även smak- och luktbortfall beskrivits. 

Alla coronanyheter