Coronainformation

På den här sidan samlar vi information från myndigheter om coronaviruset och hur det påverkar kommunens verksamhet. 

Coronaanvisningar på olika språk, THL.

Regionförvaltningsverket: Max tio personer på offentliga tillställningar

Regionförvaltningsverket i Västra och Inre Finland förbjuder alla offentliga tillställningar och allmänna sammankomster med över 10 (tio) deltagare som ordnas inomhus eller utomhus i kommunernas områden i Vasa sjukvårdsdistrikt. Offentliga tillställningar och allmänna sammankomster med max. 10 (tio) personer kan emellertid ordnas inomhus och i avgränsade områden utomhus under förutsättningen att man för att trygga säkerheten i dem följer undervisnings- och kulturministeriets och Institutet för hälsa och välfärds anvisning från den 21 september 2020. Beslutet är i kraft under perioden 1.4.2021–30.4.2021

Österbottens coronasamordningsgrupp: Tio kan samlas privat

Vasa sjukvårdsdistrikt har lämnat spridningsfasen och återgått till accelerationsfasen. 

 • Österbottens coronasamordningsgrupp rekommenderar att man inte ska ordna privata tillställningar för över 10 personer. För tillfället så bör man även avstå från att arrangera religiösa sammankomster för över 10 personer och använda munskydd även i samband med mindre sammankomster om man inte kan hålla de rekommenderade skyddsavstånden. Med tanke på skyddsavstånden måste särskild uppmärksamhet därför fästas vid storleken på utrymmet. Den nya rekommendationen gäller alla kommuner i Vasa sjukvårdsdistrikt. Besluten är i kraft 23.3.–30.4.2021.
 • Enligt rekommendationen av Österbottens coronasamordningsgrupp kan beslut om distans- och närstudier för högskolor och andra stadiet fattas kommunspecifikt beroende på hur situationen ser ut lokalt.

Alla gällande rekommendationer och begränsningar i Österbotten hittas på Vasa centralsjukhus webbplats.

Gruppen har utarbetat rekommendationer och anvisningar som hänför sig till resande. De hittas i sin helhet på sjukvårdsdistriktets webbplats. De viktigaste punkterna i anvisningen är följande:  

Inför resan: Försäkra dig om att du är frisk och att de människor som du träffar är friska. Ta reda på vilka anvisningar som gäller på den ort eller det land dit du ska resa och följ de lokala och eventuellt strikta anvisningarna. 

Under resan: Kom ihåg de grundläggande principerna för hur du ska skydda dig och dina medmänniskor: säkerhetsavstånd, munskydd och handhygien. Undvik grupper, överväg också noggrant besök på restauranger och nattklubbar. Sök dig till coronaprovtagning på reseorten redan med lindriga symtom och undvik sociala kontakter när du väntar på provsvar. 

När du återvänder från resan: Eftersom du eventuellt bär på coronaviruset så bör du vara i frivillig karantän i 10 dygn och i mån av möjlighet arbeta på distans. Det är synnerligen viktigt att du söker dig till coronaprovtagning redan med lindriga symtom.

THL: Håll minst två meters avstånd och använd munskydd

Det nya, modifierade varianten av coronaviruset smittar och sprids snabbare än den tidigare varianten. Därför rekommenderar Institutet för hälsa och välfärd, THL, nu ett säkerhetsavstånd på över två meter till andra personer.

Dessutom bör man minska antalet närkontakter ytterligare.

För tillfället rekommenderar THL att alla personer över 12 år använder munskydd på offentliga platser, också om det är möjligt att hålla ett avstånd på minst två meter. Munskydd rekommenderas i kollektivtrafiken och andra former av kollektiv transport, på publikevenemang och inomhus i offentliga lokaler, inklusive skolor och läroinrättningar för elever från årskurs 6 och uppåt.

Rekommendationen om munskydd gäller också arbetsplatser, om det i samma utrymme jobbar eller finns flera personer.

Det är viktigt att man söker sig till test vid minsta symptom som tyder på coronavirusinfektion. Enligt THL är det skäl att söka sig till coronatest utan symptom, om man misstänker att man exponerats, till exempel via en person som varit utomlands.

Förutom att hålla ett säkerhetsavstånd på mer än två meter, använda munskydd och låta testa sig med låg tröskel, är det viktigt att komma ihåg andra sätt att skydda sig mot smitta: iaktta god hand- och hosthygien och ladda ner Coronablinkern i telefonen.

THL:s pressmeddelande (på finska): Muuntunut koronavirus tarttuu herkemmin – pidä yli kahden metrin turvaväli

Vilka är symtomen på det nya coronaviruset?

Det nya coronaviruset orsakar en akut luftvägsinfektion. Flera av de insjuknade har uppvisat lindriga symtom, men vissa har också drabbats allvarligt. Många som fått allvarligare symtom har dessutom haft en underliggande sjukdom som diabetes, hjärt- eller kärlsjukdom eller lungsjukdom.

Symtom på coronavirusinfektion kan vara

 • feber
 • hosta
 • halsont
 • andnöd
 • muskelvärk
 • trötthet
 • snuva
 • illamående
 • diarré

I samband med sjukdomen har även smak- och luktbortfall beskrivits.

Misstänker du att du smittats av coronaviruset?

Om du misstänker att du smittats av coronaviruset eller har frågor, så kontaktar du telefonrådgivningen inom Social- och hälsovårdsverkets område:

 • Malmska telefonrådgivning 06 786 1333, måndag-fredag kl. 8-16.
 • Nykarleby telefonrådgivning 06 786 2701, måndag-fredag kl. 8-16.

Du kan själv göra en bedömning om du misstänker coronaviruset via https://www.omaolo.fi/ 

Luftvägsinfektioner kan allmänt förebyggas genom goda hygienregler såsom god handhygien och rätt hostteknik.

 • Tvätta händerna med vatten och tvål.
 • Använd handdesinfektionsmedel.
 • Hosta i en näsduk eller i ärmen, inte mot andra människor eller i handflatan.

Mera information finns på

Social- och hälsovårdsverkets webbsida.

Vasa Centralsjukhusets hemsida.

Aktuellt om coronavirus COVID-19, THL:s webbsida.

Är du studerande inom Vasa sjukvårdsdistrikt? - Läs info på sidan Studerande.

Kommungården håller alla sina ytterdörrar stängda

Det är möjligt att besöka kommungården och kansliet i Kulturhuset Ax om man bokar tid på förhand.

Boka tid genom att kontakta oss per telefon 06–785 0111 (växeln) eller per e-post pedersore.kommun@pedersore.fi eller direkt till den person du vill träffa, fornamn.efternamn@pedersore.fi. 

Besökare i kommungården ska använda munskydd eller visir.

Alla coronanyheter