Aktuellt Regeringen preciserar linje om socialt umgänge
18.3.2020

Regeringen preciserar linje om socialt umgänge

Det är vårt gemensamma ansvar att bromsa coronasmittan genom att självmant undvika sociala kontakter, förtydligar regeringen på onsdagen 18.3.2020. 

I sin linjedragning den 16.3 slog statsrådet fast: Offentliga sammankomster begränsas till tio personer, och allmänheten rekommenderas undvika att i onödan vistas på allmänna platser.

Ministerierna och ämbetsverk har fått frågor om hur rekommendationen ska tolkas. I dag kom en precisering.

Huvudregeln är att varje vuxen ansvarar för att självmant följa begränsningarna vad gäller sammankomster och anvisningarna om att hålla avstånd till andra människor. Det är på de vuxnas ansvar att också barnen följer anvisningarna.

För att vi ska kunna bromsa coronavirusets spridning måste människor undvika sociala kontakter i så stor utsträckning som möjligt. På detta sätt kan vi skydda personer som hör till riskgrupperna och förhindra att hälso- och sjukvårdssystemet överbelastas.

Statsrådet fattade beslut om att begränsa offentliga sammankomster för att bromsa coronavirusets spridning och skydda riskgrupperna den 16 mars 2020.

Regeringens meddelande finns i sin helhet på statsrådets webbplats.

Läs: Justitieministeriet – Frågor och svar om coronavirus och sammankomster