Aktuellt Pedersöre kommuns coronauppdatering 30.3
30.3.2020

Pedersöre kommuns coronauppdatering 30.3

Vi sammanfattar hur kommunens verksamhet har påverkats av det undantagstillstånd som regeringen utlyste 16.3.2020.

Coronaläget förändras dagligen, så vi uppmanar alla kommuninvånare att följa med THL:s webbsidor för aktuell information.

Social- och hälsovårdsverket i Jakobstad publicerar all sin coronainformation till befolkningen på en samlingssida på webben.

Läs mer: Coronavirus – Gör så här.

Allmänt

 • Verksamheten i kommungården, kulturhuset Ax, maskindepån och kommunens koncernbolag fortsätter tills något annat meddelas.
 • Kommungårdens och kulturhusets Ax ytterdörrar är låsta. Kontakta oss i första hand per telefon 06–785 0111 (växel) eller per e-post pedersore.kommun@pedersore.fi eller fornamn.efternamn@pedersore.fi. Om du vill besöka oss, boka först tid via telefon eller e-post.
 • 70-åringar och andra personer som tillhör riskgrupper kan ringa vårt servicenummer (06) 785 0111 för att få råd i praktiska ärenden som uppstått på grund av att de bör undvika sociala kontakter. Hjälplinjen fungerar vardagar klockan 8–16 (fredag klockan 8–15) så länge det råder undantagstillstånd. Det finns ett nätverk med personer som på frivillig basis är redo att hjälpa till med till exempel matkassar och apoteksärenden. Man får kontaktuppgifter till kontaktpersonerna i byarna via servicenumret.
 • Från och med 31 mars 2020 sänder Pedersöre coronarelaterad information via Radio LFF, 98,0 Mhz. Sändningen går ut tisdagar och torsdagar kl. 9.00, med repris dagen efter.

Samarbetsförhandlingar

 • Pedersöre kommun inleder samarbetsförhandlingar med hela personalen. Personalsektionen fattade beslutet i fredags 27.3.2020. Förhandlingarna pågår i två veckor. Syftet är att från och med 15 maj i första hand permittera de personalgrupper som direkt berörs av att en del kommunal verksamhet har stängts.

Småbarnspedagogik och förskola

 • Verksamheten i våra daghem och förskolor fortsätter. Det finns inga beslut om att koncentrera verksamheten till färre enheter. Antalet närvarande barn i dagvård varierar från dag till dag, men det rör sig om ungefär 25 procent av den normala mängden. I förskolan deltar cirka 30 procent av den normala barnmängden.
 • Pedersöre tar ingen avgift för de barn som inte använder sin plats inom småbarnspedagogiken under tiden 18.3–31.3.2020. Det samma gäller barn inom den kompletterande småbarnspedagogiken före eller efter förskolan. De barn som bara delvis tagit del av verksamheten betalar avgift enligt använda dagar.
 • När det gäller morris- och eftisverksamheten för skolelever i årskurs 1–2, betalar familjen bara hälften av den normala avgiften om barnet inte deltagit i verksamheten efter den 18.3.2020.
 • Nytt beslut om avgifterna fattas i april.

Skolorna

 • Statsrådet ändrade sin förordning om närundervisning för yngre elever fredagen den 20 mars. Alla elever i årskurserna 1–3 samt elever med särskilda behov har möjlighet att få närundervisning vid behov. Rekommendationen är ändå att eleverna deltar i distansundervisning. I Pedersöre undervisas cirka tio procent av elever i åk 1–3 i skolan. Vi följer med läget från dag till dag. Vid behov koncentrerar vi närundervisningen till större enheter. Elever i årskurserna 4–9 och i gymnasiet har distansundervisning.
 • Pedersöre serverar skollunch åt de elever som deltar i närundervisning. Vi utreder också möjligheten att erbjuda skollunch åt övriga elever. Skollunch åt de elever som deltar i distansundervisning förutsätter ett logistiskt system som minimerar fysisk kontakt när lunchmaten fördelas.
 • Skolskjutsen för elever som deltar i närundervisning fungerar normalt.

Pedersöre MI

 • Den normala kursverksamheten, evenemang och föreläsningar har paus, åtminstone så länge undantagstillståndet är i kraft.
 • I nuläget fortsätter cirka tio kurser som nätkurser via webben (pågående, inte nya kurser).
 • På MI:s Facebooksida finns tips på ett rörlighetspass med Pontus Backlund för rygg, skuldror och nacke. https://www.facebook.com/pedersoremi/

Biblioteket

 • Huvudbiblioteket i Bennäs och alla bibliotek samt lånestationer i byarna är stängda.
 • Läsesalen och Galleri Bruno i Kulturhuset Ax håller stängt.
 • Webbiblioteket fungerar normalt under denna period. E-material kan lånas som vanligt, med lånekortsnummer och pinkod. Antalet lån per låntagare har höjts till tre per vecka. Mer info om våra e-böcker: https://www.fredrikabiblioteken.fi/e-bocker
 • Inga kravavgifter tas för perioden. Böcker och annat biblioteksmaterial du redan lånat behöver du inte returnera under den period biblioteket har stängt.
 • Reserveringar hålls kvar i reserveringshyllan på biblioteket och kan hämtas när biblioteket öppnar igen.
 • Via PressReader kan du läsa världens tidningar och tidskrifter i mobilen och på surfplattan – också när biblioteket är stängt. Ladda ner appen PressReader gratis via bibliotekets trådlösa nätverk FREESPOT BIBLIOTEK – ställ dig utanför våra bibliotek så lyckas det. Starta PressReader för att ladda ner dina favorittidningar från tjänsten. Du kan fortsätta ladda ner nya tidningar i sju dagar efter att du lämnat biblioteket. Läs mer på Pedersörebibliotekens webbsida, E-biblioteket.
 • Vid frågor eller om du vill få PIN-kod, kontakta huvudbiblioteket tel. 7850 280 eller bibl.pedersore@pedersore.fi.

Idrottsanläggningar

 • Sportis inklusive gymmet i Bennäs och skidstugan i Lappfors är stängda.

Motionskampanj

 • Idrottsbyrån ordnar motionskampanjen ”Upptäck Pedersöre” på Instagramkontot @pedersoreidrott. Se mer information på Instagram.

Beslutsfattande

 • Kommunfullmäktige har möte 6 april, undantagsvis i Anderssénsalen där det är möjligt att hålla social distans.
 • En förändring av kommunens förvaltningsstadga planeras, för att möjliggöra elektroniska möten.
 • Kommunstyrelsen och nämnderna sammanträder vid behov. Möten ordnas elektroniskt så fort detta är tekniskt möjligt.

Distansarbete

 • Kommunens personal kan, i den mån arbetsuppgiften så tillåter, avtala om distansarbete med arbetsgivaren. De flesta lärare jobbar hemifrån.

Ledningsgruppen 30.3.2020