Aktuellt Femtio personer kan samlas resten av maj
12.5.2021

Femtio personer kan samlas resten av maj

Regionförvaltningsverket i Västra och Inre Finland förlänger begränsningarna av antalet deltagare i offentliga tillställningar och allmänna sammankomster i sitt område under tiden 12.5–1.6.2021.

I kommunerna inom Vasa sjukvårdsdistrikt begränsas deltagarantalet till 50 personer, men i dessa områden kan man emellertid från och med den 12 maj ordna offentliga tillställningar och allmänna sammankomster för över 50 personer – under förutsättningen att alla som deltar verkligen kan undvika närkontakt med varandra genom att följa undervisnings- och kulturministeriets och Institutet för hälsa och välfärds anvisning. Det gäller både inomhus och i avgränsade områden utomhus.

Om offentliga tillställningar inte går att ordna genom att sörja för säkra arrangemang kan de inte ordnas överhuvudtaget.

Beslutet är i kraft under tiden 12.5.–1.6.2021 och det ersätter det tidigare beslutet gällande 12­–16.5, vilket regionförvaltningsverket meddelade om 26.4.2021.