Aktuellt Fullmäktige möts på distans - se mötet i Youtube
6.11.2020

Fullmäktige möts på distans – se mötet i Youtube

På grund av rådande pandemiläge håller kommunfullmäktige i Pedersöre för första gången i kommunens historia ett elektroniskt fullmäktigemöte måndag 9.11 kl. 19.00. Ledamöterna finns alltså inte på plats i kommungården, utan deltar på distans. Mötets föredragningslista.

Vi rekommenderar att allmänheten följer mötet via kommunens Youtube-kanal. Om du ändå vill följa mötet på en skärm i kommungården ber vi dig kontakta kommunen via telefon (06) 785 0111 senast måndag 9.11 kl. 16.00. På det sättet kan vi på förhand försäkra oss om att vi kan erbjuda alla närvarande sittplatser med tillräckligt säkerhetsavstånd.

Bärbar dator med uppslagen skärm.

Du kan följa fullmäktigemötet i kommunens Youtubekanal som vanligt.