Barn & skola Morgon- och eftermiddagsverksamhet för skolelever
Barn läser böcker

Morgon- och eftermiddagsverksamhet för skolelever

Pedersöre kommun ordnar lagstadgad morgon/eftermiddagsverksamhet för elever i årskurs 1 och 2, samt för elever i åk 3-9 som får specialundervisning. Syftet med verksamheten är att ge barnen möjlighet att under övervakning delta i en trygg och mångsidig verksamhet före och efter skoldagen. Alla barn som deltar i verksamheten omfattas av en olycksfallsförsäkring.

Barnen får morgon och mellanmål. Morgonmålet serveras åt elever som kommer till morgonvård före kl. 8.00.

Verksamheten ordnas som skilda grupper i skolorna eller i samarbete med förskol- och dagvårdsgrupper. Verksamheten ordnas under skoldagar från kl. 07.00 och till skoldagens början och från skoldagens slut till kl. 17.00.
Verksamheten följer skolans arbetsordning och under loven ordnas ingen vård.

Morgon- och eftermiddagsverksamheten har en fast månadsavgift. Avgiftens storlek beror på hur många timmar/dag och dagar/månad som eleven deltar i verksamheten. Mer info om avgiften under länken Eftisavgifter

Ansök om plats till morgon-/eftermiddagsverksamhet

Höstterminen inleds 15.8.2023

Alla ansökningar/ändringar och uppsägningar görs elektroniskt via vår hemsida, men nu även via Suomi.fi, som fordrar stark autentisering, vilket betyder att du vid ansökan bör identifiera dig med dina bankkoder.

Ansökan till morgon- och eftermiddagsverksamhet

Ändring av vårdbehov

Uppsägning av vårdbehovet/platsen

Om du använder dig av Suomi.fi-tjänsten, kommer du också att få barnets plats- och avgiftsbeslut via Suomi.fi, genast när beslutet fattats.

Gå därför gärna in och godkänn mottagande av elektroniska myndighetsmeddelanden via länken nedan.

Godkänn mottagandet av elektroniska meddelanden och dokument

Om du inte har godkänt elektronisk myndighetskommunikation, får du beslutet per brev inom 2-7-dagar, efter att beslutet skickats.

Verksamhetsplan för skolelevernas morgon- och eftermiddagsverksamhet (pdf 280 kb)

På frågor svarar:
Ledare inom nybörjarundervisning och småbarnspedagogik
Yvonne Borgmästars, tel 044 755 7675
email: yvonne.borgmästars@pedersore.fi

Sekreterare för småbarnspedagogik
Margaretha Lampa, tel 06-7850203
email: margaretha.lampa@pedersore.fi
email: dagvardskansliet@pedersore.fi