Aktuellt Pedersöre permitterar 360
27.5.2020

Pedersöre permitterar 360 

Pedersöre kommun avslutade i tisdags samarbetsförhandlingarna som omfattat hela personalen inklusive koncernbolagens anställda.

Resultatet är att alla berörda personalgrupper permitteras på grund av att arbetet eller arbetsgivarens förutsättningar att erbjuda arbete tillfälligt har minskat, och att kommunen har ett tvingande behov av att minska kostnaderna.

I praktiken gäller permitteringarna cirka 360 av kommunens och koncernbolagens anställda. Permitteringens längd är i huvudsak sex dagar. Inom vissa personalgrupper – som berörs av tidigare permitteringar och säsongspermitteringar – kommer en del anställda att vara permitterade upp mot 90 dagar totalt.

Lärare, projektanställda och en del visstidsanställda permitteras inte. 

Permitteringarna är en del av ett större sparpaket som presenteras i kommunstyrelsen måndagen den 8 juni och i kommunfullmäktige den 15 juni. Med permitteringarna sparar kommunen cirka 450 000 euro. 

Permitteringarna verkställs från och med 29 juni 2020.