Dataskydd

5c890242f208f

EU:s allmänna dataskyddsförordning, GDPR (General Data Protection Regulation) trädde i kraft den 25.5.2018. Avsikten med förordningen är att harmonisera reglerna kring personlig integritet inom EU och EES samt att ge individen en större kontroll över sina lagrade personuppgifter oavsett teknologi eller lagringssätt.

Dataskyddsförordningen förpliktar Pedersöre kommun som personuppgiftsansvarig att hålla den registrerade informerad om vilka personuppgifter om honom eller henne som lagras i de personregister som kommunen upprätthåller samt hur dessa uppgifter hanteras.

Namn-, adressuppgifter samt personbeteckning är exempel på personuppgifter. Personuppgifter kan samlas in och lagras då det mellan den personuppgiftsansvarige och den registrerade finns en rättslig grund, såsom ett klientförhållande, tjänsteförhållande, elevförhållande eller ett samtycke.

Enligt dataskyddsförordningen ska den registrerade på begäran få veta vilka personuppgifter om honom eller henne som lagras i ett personregister och på vilka rättsliga grunder de behandlas. Genom att utöva sin rätt till insyn kan den registrerade även kräva att en felaktig uppgift korrigeras.

Organisationer som behandlar känsliga uppgifter måste utse en person i organisationen som har till särskild uppgift att bevaka dataskyddsfrågor, ett dataskyddsombud (Data Protection Officer).

Inom Pedersöre kommuns förvaltning har vi förberett oss för de nya kraven genom att utse ett dataskyddsombud, göra upp dataskyddsbeskrivningar samt utbilda personalen i både dataskydd och informationssäkerhet.

Vid frågor gällande kommunens dataskydd, kontakta dataskyddsombudet på följande e-postadress: dpo@pedersore.fi

Läs mer på följande länk https://tietosuoja.fi/sv/dataskydd