Aktuellt Pedersöre förbereder sig för fortsatt närundervisning 
7.1.2022

Pedersöre förbereder sig för fortsatt närundervisning 

Epidemiläget är för närvarande inte bra och det har medfört att det framförallt på riksplanet pågår diskussioner om hur skolornas verksamhet ska fortsätta efter jullovet.

I Pedersöre kommun utgår vi fortsättningsvis från att smittoutbrott i första hand bekämpas med lokala och regionala åtgärder med stöd av lagen om smittsamma sjukdomar. Vi stänger inga skolor eller förskolor i Pedersöre om vi inte måste.

I Pedersöre inleddes vårterminen tisdagen den 4 januari 2022.  I nuläget – fredag 7.1.2022 – utgår vi från att vi fortsätter med närundervisning. Bestämmer regeringen något annat måste vi förstås följa de statliga direktiven, men vi utgår nu från att vi kan fortsätta som vanligt med närundervisning även nästa vecka. Vi meddelar naturligtvis hemmen om möjliga förändringar via Wilma.

Skolorna och förskolorna har utarbetade rutiner för att minska risken för smitta och vi vill påminna om vikten av att man inte kommer till skolan eller förskolan om man har förkylningssymtom.

Situationen är säkert svår för många nu och vi behöver fortsättningsvis ett nära samarbete mellan lärare, vårdnadshavare och elever.

Från kommunens sida vill vi också passa på att rikta ett stort tack till alla som på olika sätt gett uppmuntrande kommentarer till skolorna, förskolorna och lärarna.