Miljöhälsa och djur Kontaktuppgifter
Olika symboler för kotakt, brev, telefon, e-post.

Kontaktuppgifter

Miljöhälsan Kallan

Ekovägen 11
Pb 111, 68601 Jakobstad
telefon: 050 324 5485
E-postadresser:
livsmedel@pedersore.fi
halsoskydd@pedersore.fi
veterinar@pedersore.fi

Porthin Annika, chefen för miljöhälsovård, annika.porthin@pedersore.fi, 050 502 2049
Palmroth Marjatta, sekreterare, marjatta.palmroth@pedersore.fi, 050 324 5485

Livsmedelstillsyn

Hjulfors Julia, hälsoinspektör, julia.hjulfors@pedersore.fi, 050 336 4561
Rönnskog Anne, hälsoinspektör, anne.ronnskog@pedersore.fi, 044 721 9014
Flink Malena, hygienikerveterinär, malena.flink@pedersore.fi, 050 441 8952
Söderström Gullvi, tf. hygienikerveterinär, gullvi.soderstrom@pedersore.fi, 050 447 1567                                                                       

Tobakstillsyn och nikotinpreparatstillsyn

Hjulfors Julia, hälsoinspektör, julia.hjulfors@pedersore.fi, 050 336 4561
Rönnskog Anne, hälsoinspektör, anne.ronnskog@pedersore.fi, 044 721 9014

Hälsoskydd

Jankens Susanne, hälsoinspektör, susanne.jankens@pedersore.fi, 050 302 9079  
Fränti Outi, hälsoinspektör, outi.franti@pedersore.fi, 050 362 3478
Skog Gunilla, provtagare, gunilla.skog@pedersore.fi, 050 362 3480

Praktiserande veterinärer

Gryshko Dmytro
Tf. kommunalveterinär i Jakobstad
Ekovägen 11
68620 Jakobstad
050 572 8278

Granbäck Susanne
Kommunalveterinär i Bennäs
Mjölvägen 2
68910 Bennäs
0500 365511

Malinen Anni
Kommunalveterinär i Nykarleby
Bankgatan 37
66900 Nykarleby
0500 337006

Savolainen Kaisa
Tf. kommunalveterinär i Bennäs
Mjölvägen 2
68910 Bennäs
050 576 5576
 (måndag-torsdag)

Tillsynsveterinär (djurskyddsärenden)

Telefon 050 370 8053

Veterinärjour*

0600 399 700 (vardagar från kl. 15 till följande dag kl. 8. Veckoslutsjour fredag kl. 15–måndag kl. 8.00.

* Gemensamt journummer för veterinärer i jourområdet Jakobstad, Larsmo, Pedersöre, Nykarleby, Karleby och Kronoby.