Om Pedersöre Ta kontakt
Pedersöre kommungård fotograferad från Mjölvägen.

Pedersöre kommungård finns på Skrufvilagatan 2 i Bennäs.

Ta kontakt

Välkommen att kontakta oss! Tröskeln att ta kontakt med våra tjänstemän är låg, oavsett vad ditt ärende gäller. Längst ner på den här sidan finns länkar till kommundirektörens och avdelningarnas kontaktuppgifter.

Kommungården i Bennäs

Växel +358 (0)6 7850 111
Fax +358 (0)6 7290 547
E-post pedersore.kommun@pedersore.fi
Personalens e-postadresser: fornamn.efternamn@pedersore.fi
Du kan sända säker e-post till kommunen via suomi.fi-meddelanden.  (Kräver att du identifierar dig). I fältet mottagare av tjänst eller ärende, väl "Kundtjänst".

Postadress: Pedersöre kommun, Skrufvilagatan 2, 68911 PEDERSÖRE
Besöksadress: Skrufvilagatan 2, Bennäs

Öppet:
Må 8.00–17.00.
Ti–To 8.00–16.00.
Fre 8.00–15.00.
Sommartid (1.6–31.8) vardagar kl. 8.00–15.00.

Kulturhuset Ax i Bennäs.

Kulturhuset AX - Kulttuuritalo AX

Telefon: +358 (06) 7850 284 (kulturchefen) eller via kommunens växel +358 (06) 7850 111.
Epost: kulturbyran@pedersore.fi
Besöksadress: Mjölvägen 1, 68910 Bennäs.

Öppet:
Må 8.00–17.00.
Ti–To 8.00–16.00.
Fre 8.00–15.00.

(Obs! Avvikande öppethållning under sommaren.)

Betjäningspunkten vid Överesse bibliotek

Tfn +358 (06) 785 0574
E-post overesse.bibl@pedersore.fi
Postadress: Överesse bibliotek, Museigränd 2, 68820 Esse

Betjäningspunkten vid Purmo bibliotek

Tfn +358 (0)6 785 0572
E-post purmo@pedersore.fi
Postadress: Purmo bibliotek, Lillbyvägen 205, 68940 LILLBY.

Bibliotekens öppettider, se www.fredrikabiblioteken.fi