Barn & skola Utbildning

Utbildning i Pedersöre

 

Skolorna inleder höstterminen tisdagen den 17 augusti 2021. Skolorna meddelar skilt om klockslag via Wilma. 

Information om skolskjutsar för skjutsberättigade elever ges veckan före skolstart från respektive skola enligt tider som finns här.

Planeringsdag för lärare och skolgångsbiträden hålls på den egna enheten.

Skolornas arbetsordning läsåret 2021 - 2022 PDF (613 KB)

Skolornas arbetsordning läsåret 2022 - 2023 PDF (604 kb)

 

_________________________________________________________________________________

Utmärkande för Pedersöre kommuns avdelning för utbildning och fostran är ett decentraliserat skolnät. Inom den svenskspråkiga avdelningen ges förskolundervisningen i samband med dagvård och den allmänbildande grundläggande undervisningen i årskurs 1-6 i särskilda enheter. På årskurs 7-9 sammanförs eleverna från hela kommunen till Sursik skola.

Följande svenskspråkiga skolor (åk 1-6) upprätthålls av kommunen: Bennäs skolaBäckby skolaEdsevö skolaForsby skola, Kållby skola, Sandsund skolaLepplax skolaPurmo skolaSundby skolaYtteresse skolaÖstensö skola och Överesse skola.

Den finskspråkiga grundläggande undervisningen ges i Edsevön koulu på åk 0-6. De finskspråkiga eleverna på åk 7-9 går nu i Jakobstad men vid behov bör också finskspråkiga elever beredas möjligheter att fullgöra sin läroplikt i hemkommunen. Specialelever (finskspråkiga) bereds nu möjlighet att fullgöra hela sin läroplikt i Edsevön koulu.

Pedersöre har ett eget svenskspråkigt gymnasium. Ca. 40-50% av eleverna från den grundläggande utbildningen fortsätter i Pedersöre gymnasium.

Våra skolor