Aktuellt Pedersöre verksamhet från och med 14 maj
8.5.2020
Översiktbild från Sursik skolområde.

Pedersöre gymansium fortsätter med distansundervisning till vårterminens slut. Det innebär att Sursik skola kan använda PG:s klassrum för undervisning.

Pedersöres verksamhet från och med 14 maj

Vi sammanfattar hur kommunens verksamhet påverkas av de nya linjedragningar som regeringen har gjort med anledning av coronavirusepidemin efter den 29 april 2020.

Småbarnspedagogik

De begränsningar som gällt inom småbarnspedagogiken avslutas den 13 maj. Det innebär i praktiken att daghemmen återgår till normal verksamhet, med extra fokus på åtgärder som minimerar smittspridningen.

I Pedersöre har alla daghem varit öppna hela våren, men antalet barn i dagvård har varit mycket lägre än normalt.

Från med mitten av maj kommer cirka 70 procent av barnen att vara närvarande på enheterna. Vanliga gruppstorlekar (enligt lagen om småbarnspedagogik) gäller, men närkontakter ska undvikas och enheterna intensifierar hygienen och städningen enligt myndigheternas anvisningar.

Vårdnadshavarna har fått information om dagvårdsavgiften i maj via Päikky.

Förskola och skola

Eleverna i förskolan och skolorna (årskurs 1–9) återvänder till närundervisningen torsdagen den 14 maj.

Pedersöre följer de anvisningar som Institutet för hälsa och välfärd (THL), Undervisning- och kulturministeriet (UKM) och Utbildningsstyrelsen (UBS) har gett till utbildningsanordnarna.

Skolorna och förskolorna kommer att följa läroplanen och läsordningen. Det innebär att skoldagarna är normallånga och skolskjutsarna fungerar enligt den tidtabell som gällde före den 18 mars.

När det gäller skolskjutsen till Sursik skola är linjetrafiken avbruten. I stället köper Pedersöre in motsvarande busstrafik för de återstående dagarna av vårterminen. Kommunen anlitar lokala bussbolag. Detaljer om busstransporten skickas till Sursikeleverna via Wilma.

Respektive skola och förskola planerar som bäst hur lektioner, raster och lunchpauser ska ordnas för att man ska minska närkontakten mellan lärare och elevgrupper. Rent allmänt kan man säga att det blir ”flera skolor i skolan”, det vill säga att eleverna umgås och undervisas klassvis, elevgrupperna använder olika ingångar till skolan, har rast på olika tider och äter sin lunch vid olika tidpunkter. Också skolgården kommer att delas in i områden, för att eleverna inte ska blandas i onödan på rasterna.

Handhygienen och städningen i skolan och förskolan kommer att intensifieras enligt myndigheternas anvisningar.

Målsättningen är att om en elev eller någon i personalen insjuknar i covid-19, ska antalet personer som blivit utsatt för smittan vara begränsat och känt.

Elever och vårdnadshavare får mer specifik information om hur skoldagen kommer att se ut via Wilma.

Morris och eftis

Morgon-och eftermiddagsverksamheten återgår till det läge som rådde före den 18.3.  Målsättningen är att barnen vistas mycket utomhus och i mindre grupper. Enheterna ger information om hur de har organiserat verksamheten.

Läs mer på Utbildningsstyrelsens webbsidor:

Gymnasiet

Pedersöre gymnasium följer statsrådets rekommendation och fortsätter med distansundervisning den 14 maj. Det innebär att Sursik skola har möjlighet att använda PG:s utrymmen för sin undervisning.

Årets studentdimission ordnas i Anderssénsalen utan publik lördagen den 30 maj. Studenterna dimitteras klassvis och programmet streamas direkt till skolans övriga studerande.

Biblioteket

Regeringen har gett biblioteken tillstånd att omgående börja låna ut böcker och annat material. Den utlåning som nu gäller är så kallad take away-utlåning, som innebär att kunderna kan reservera, låna och hämta reserverat material.  Kunderna hämtar sina reservationer enligt överenskommelse.  Kontakta huvudbiblioteket i Bennäs telefon 7850 280 för mera information.

Biblioteken öppnar kontrollerat och gradvis för allmänheten från och med 1 juni.

Pedersöre MI

Det fria bildningsarbetet har möjlighet att återuppta kursverksamheten den 14 maj.

Pedersöre MI kommer att ordna en del sommarkurser. De hålls till största delen utomhus, med begränsat deltagarantal och med säkerhetsavstånd.

  • Sommarzumba med Camilla Johansson, Ytteresse danspaviljong måndagar kl. 19.30, start 1.6.
  • Sommartabata med Mari-Louise Nevanperä ute vid Forsby skola tisdagar kl. 19.00, start 2.6
  • Virya sommaryoga med Ida-Maria Rak, utanför Kulturhuset AX i Bennäs, söndagar kl. 15.00 och torsdagar kl. 18.30 med start 4.6.
  • Mera info och anmälan på https://mi.pedersore.fi/

Idrottsanläggningar

  • Centralidrottsplanen i Bennäs öppnar för friidrott den 14.5.
  • Fotbollsplanerna kan i princip också öppnas från 14.5. Tidpunkten avgörs i praktiken av när planerna är i spelbart skick.
  • Gymmet i Sportis öppnar måndagen den 1.6. Gymmet är öppet må–to klockan 7–21.
  • Sportis i Bennäs och skidstugan i Lappfors tillgängliga för bokningar från och med 1.6.

Kultur & ungdomsarbete

Sommarlovsprogrammet för barn och unga är under planering och kommer att distribueras via Wilma i maj. Ungdomsbyrån satsar på decentraliserad verksamhet i byarna, förutom några enstaka dagläger som ordnas i Bennäs.

Kulturbyrån har inga planerade kulturevenemang i juni i dagsläget.

Pedersöre församling ordnar ett dagläger vid Bennäs kyrkhem 1–12.6 för barn i åk 1–3. Lägret pågår kl. 7.30–16.30 varje dag. Mera info och anmälning via www.pedersoreforsamling.fi.

Permitteringar

Eftersom skolorna återgår till närundervisning den 14 maj har kommunen dragit tillbaka permitteringarna inom kost- och städservice. Också inom andra varslade yrkesgrupper kan permitteringar inhiberas helt eller delvis, om verksamheten normaliseras.

Samarbetsförhandlingar

Pedersöre kommun samarbetsförhandlar av ekonomiska orsaker med hela personalen. Förhandlingarna förväntas vara slutförda 26 maj.

Allmänt

Kommungårdens huvudingång öppnar igen torsdagen den 14 maj.

Kontakta oss ändå i första hand per telefon 06–785 0111 (växel) eller per e-post pedersore.kommun@pedersore.fi eller fornamn.efternamn@pedersore.fi. 

Över 70-åringar och andra personer som tillhör riskgrupper kan ringa vårt servicenummer (06) 785 0111 för att få råd i praktiska ärenden som uppstått på grund av att de bör undvika sociala kontakter. Hjälplinjen fungerar vardagar klockan 8–16 (fredag klockan 8–15) så länge det råder undantagstillstånd. Det finns ett nätverk med personer som på frivillig basis är redo att hjälpa till med till exempel matkassar och apoteksärenden. Man får kontaktuppgifter till kontaktpersonerna i byarna via servicenumret.

Radiosändningar

Pedersöre fortsätter sända coronarelaterad kommuninformation via Radio LFF, 98,0 Mhz. Sändningen går ut tisdagar och torsdagar kl. 9.00, med repris dagen efter. Sändningen finns också på kommunens Youtube-kanal.

Torsdagens radiosändning hör du här.

Ledningsgruppen 8.5.2020