Aktuellt Nästa vecka begränsas sammankomsterna till 10 personer
17.12.2020

Nästa vecka begränsas sammankomsterna till 10 personer

Regionförvaltningsverket i Västra och Inre Finland förbjuder samtliga offentliga tillställningar och allmänna sammankomster inomhus och utomhus med över tio personer i kommunerna inom Vasa sjukvårdsdistrikt. Begränsningarna är nödvändiga för att lugna det epidemiologiska läget.

Beslutet är i kraft under perioden 22.12.2020‒17.1.2021 och ersätter regionförvaltningsverkets beslut från den 23 november 2020.

Samma begränsning gäller också Birkalands, Mellersta Finlands, Södra Österbottens och Mellersta Österbottens områden.

Det är möjligt att ordna sammankomster med högst 10 personer men då måste man till fullo och mycket noga följa Institutet för hälsa och välfärds och undervisnings- och kulturministeriets anvisningar om säkra avstånd och hygienrutiner. Regionförvaltningsverket rekommenderar starkt att man undviker alla fysiska sammankomster som inte måste ordnas.

Samtliga sjukvårdsdistrikt är i epidemins accelerationsfas

De striktare sammankomstbegränsningarna som började tidigare den här månaden har lugnat sjukdomsläget i Västra och Inre Finlands område, men inte tillräckligt. Därför är begränsningen om tio personer nu nödvändig i hela området, i synnerhet när man vet att folk under festperioden vid jul och nyår kommer att röra sig mer än tidigare både inom Finland och mellan Finland och utlandet.

Det epidemiologiska läget avseende covid-19 är alltjämt mycket allvarligt och det finns risk för att läget plötsligt och på ett omfattande sätt försämras i hela landet.

Alla onödiga närkontakter bör undvikas – också under julhelgen

Regionförvaltningsverket i Västra och Inre Finlands beslut gäller offentliga tillställningar, såsom marknader, konserter, teaterföreställningar och idrottsmatcher med publik. Regionförvaltningsverkets behörighet omfattar inte privata tillställningar, såsom kvällssamvaro eller familjefester och inte heller normal, kontinuerlig serviceverksamhet. Inte heller myndigheternas sammanträden, så som kommunfullmäktiges, kommunstyrelsens och nämndernas möten omfattas av begränsningarna. Det rekommenderas att också dessa ordnas på distans.

Sjukvårdsdistrikten och kommunerna har gett olika aktörer och privatpersoner rekommendationer som var och en bör följa gällande användningen av munskydd samt gällande tillställningar och serviceverksamhet som inte omfattas av regionförvaltningsverkets förelägganden. För att vi ska få epidemiläget under kontroll är det synnerligen viktigt att var och en av oss är särskilt försiktig och beaktar myndigheternas rekommendationer och anvisningar. Det är skäl att slopa alla sådana närkontakter med andra som inte är nödvändiga, också under julfirandet.