Barn & skola Förskola

Välkommen till förskolan!

Barn spelar spel på iPad.

Förskolorna inleder höstterminen tisdagen den 13 augusti 2024.

Förskoleundervisning

Från 1.8.2015 är förskolan obligatorisk. Förskoleundervisningens innehåll bestäms av de nationella läroplansgrunderna och den kommunala läroplanen. Från 1.8.2016 togs Läroplan för förskoleundervisningen i Pedersöre (PDF 11 MB) i bruk. 
Alla barn har rätt till avgiftsfri förskoleundervisning året innan läroplikten börjar. Förskolan ordnas 4h/dag, enligt skolans arbetsordning (2023-24)
Skolans arbetsordning (2024-25)

Utöver förskolan kan ni söka om kompletterande småbarnspedagogik för ert förskolebarn = vård före och efter förskolan.

Ansök om vård före och efter förskolan

I Pedersöre  kommun ges den svenskspråkiga förskoleundervisningen i samband med kompletterande småbarnspedagogik.
Det  finns 7 svenskspråkiga förskolor som upprätthålls av kommunen. Förskoleundervisningen ordnas i särskilda undervisningsgrupper i daghem, förskolor eller i skolor. I förskolan ges barnet förutsättningar att växa, utvecklas och lära. Förskolan ska uppmuntra och inspirera barnet att stärka sin motivation att lära sig nya saker. Ge barnet  positiva inlärningsupplevelser och möjligheter till mångsidigt umgänge i grupp. Förskoleundervisningen bildar tillsammans med småbarnspedagogiken och skolan en helhetsmässig lärostig  som grund för ett livslångt lärande. 

Samarbete mellan hemmet och förskolan

Vårdnadshavarna har det primära ansvaret för sitt barns fostran och välmående och skall se till att barnet deltar i förskoleundervisningen eller annan verksamhet där målen för förskoleundervisningen uppnås.

Kommunen ordnar skolskjuts för elever i enlighet med kommunfullmäktiges beslut. Skolskjuts anordnas för barn i förskolan vilka har en färdväg till skolan som överstiger 3 km. Läs mer om skolskjutsar här

Information om skolskjutsar för skjuts berättigade elever ges veckan före skolstart från respektive förskola fr.o.m. 5.8.2024.

Barnen har fått information om tidpunkt från förskolan.

Mer information om förskolan ges av:
Förskolornas föreståndare
eller
Yvonne Borgmästars, Ledare inom nybörjarundervisning och småbarnspedagogik
yvonne.borgmastars@pedersore.fi
044 755 7675