Aktuellt Pedersöre utreder att utvidga närundervisning för åk 1–3 enligt statens beslut
21.3.2020

Pedersöre utreder att utvidga närundervisning för åk 1–3 enligt statens beslut

Statsrådet ändrade sin förordning om närundervisningen i undantagsförhållanden för yngre skolelever i fredags, den 20 mars. I fortsättningen kan alla elever i årskurs 1-3 vid behov få närundervisning.

På grund av de undantagsförhållanden som råder på grund av coronaviruset begränsade man först närundervisningen till de elever vars vårdnadshavare arbetar inom branscher som är kritiska med tanke på samhällets funktion. Preciseringen av rekommendationen innebär ändå inte att man måste gå till skolan, elever i årskurs 1-3 rekommenderas fortfarande att delta i undervisningen på distans i mån av möjlighet.

Man beslöt att precisera riktlinjerna, eftersom definitionen av vilka branscher som är kritiska har förorsakat förvirring och varierande tolkningar i kommunerna.

I fredags deltog nio procent av Pedersöres elever i åk 1–3 i närundervisning i sin skola.

Pedersöre kommun förbereder sig för att vid behov öka närundervisningen under nästa vecka.

Förhoppningen är att barnen fortsätter i distansundervisning och att föräldrarna kan hålla sina barn hemma, åtminstone på måndag och tisdag. Om en ny elev nödvändigtvis behöver närundervisning måndag eller tisdag 23–24 mars ska vårdnadshavarna meddela det senast söndagen den 22 mars klockan 18 till skolans rektor.

Skolskjutsarna går att ordna först till tisdag för nyanmälda elever, vilket betyder att vårdnadshavarna ansvarar för elevernas skolväg på måndag.

Barn som är sjuka får inte delta i närundervisning.

Vårdnadshavarna till de elever som från tidigare (förra veckan) varit anmälda till närundervisning behöver inte meddela något i detta skede. 

Vårdnadshavare som önskar närundervisning för sina barn från och med onsdag 25 mars får närmare instruktioner om anmälningsförfarande på måndag. 

Utbildningsdirektören och rektorerna följer med läget under veckoslutet och ger ny information åt alla vårdnadshavare via Wilma senast på måndag kväll.

Skolväsendet  tackar familjerna i Pedersöre för det stöd och den förståelse som de visat för distansundervisningen och det nya läget som vi har. Situationen är säkert inte lätt för många nu och vi behöver fortsättningsvis ett nära samarbete mellan lärare, vårdnadshavare och elever. 

Från kommunens sida vill vi också passa på nu att rikta ett stort tack till alla som på olika sätt gett uppmuntrande kommentarer till skolorna och lärarna.

Tilläggsuppgifter: Rolf Sundqvist, utbildningsdirektör, 050–5147230, rolf.sundqvist@pedersore.fi