Livsmedel

En bild av smileys som går från glad till ledsen, smileys är OIVA-inspektionernas bedömningsskala

Ta kontakt med livsmedeltillsynen vid:

  • misstanke om matförgiftning
  • grundande eller avslutande av verksamhet i en livsmedelslokal
  • frågor angående livsmedelslagstiftningen
  • du ska ha tillfällig försäljning av livsmedel i samband med ett evenemang, på torget, utomhusförsäljning osv.
  • du har frågor eller respons om livsmedel, t.ex. om du vill ge ett klagomål över hygienen eller om du har märkt att ett företag har vilseledande marknadsföring om sina livsmedel på vårt tillsynsområde (Jakobstad, Pedersöre, Larsmo och Nykarleby)
  • planer på att göra stora renoveringar eller ändringar i en livsmedelslokal
  • frågor gällande egenkontroll.

Kontaktuppgifter till livsmedelstillsynen

 

 

Rönnskog Anne, hälsoinspektör, anne.ronnskog@pedersore.fi, 044 721 9014

Sjöblom Jessica, hälsoinspektör, jessica.sjoblom@pedersore.fi, 050 336 4561

Mulari Harri, hälsoinspektör, harri.mulari@pedersore.fi, 050 596 1028
Flink Malena, hygienikerveterinär, malena.flink@pedersore.fi, 050 441 8952


Mer information

Mer information om anmälning av en registrerad livsmedelsverksamhet (ilppa), krav på livsmedelslokaler, anmälan om matförgiftning och primärproduktion hittas i kategorierna här: