Aktuellt Lista med coronaexponerade platser uppdateras 
7.10.2020

Lista med coronaexponerade platser uppdateras 

Det snabbt försämrade epidemiläget inom Vasa sjukvårdsdistrikt påverkar också social- och hälsovårdsverket i Jakobstadsregionen. Både antalet smittade med covid-19 och personer som är försatta i karantän ökar.

De som varit i närkontakt med de smittade kontaktas och sätts i karantän, men tidvis har de smittade hunnit besöka offentliga platser innan symptomen brutit ut.

Eftersom det finns en viss risk för att man smittas om man vistats i samma utrymme, till exempel i en restaurang eller i ett gym, som en smittad, är rekommendationen att man tar kontakt för coronatest, ifall man inom 2 veckor efter exponeringen får även lindriga luftvägssymptom som hosta, snuva, feber eller halsont.

Kontaktuppgifter:

  • Jakobstad, Larsmo, Pedersöre: Malmska telefonrådgivning tfn 06 786 1333.
  • Nykarleby, telefonrådgivning tfn 06 786 2701.

Det är möjligt att coronatestas alla veckodagar.

Social- och hälsovårdsverket kommer på sin webbplats att uppdatera en lista med platser och tidpunkter då det finns risk att man utsatts för smitta.

7.10.2020

Pia-Maria Sjöström                                                          Johanna Gripenberg

Chefsläkare                                                                    Smittskyddsansvarig läkare

Social- och hälsovårdsverket Jakobstad                            Social- och hälsovårdsverket Jakobstad