Barn & skola Skolskjutsar

Skolskjutsar

Kommunen ordnar skolskjuts för elever i enlighet med kommunfullmäktiges beslut. Skolskjutsfrågor och upphandling av skolskjuts besluts av Nämnden för utbildning och fostran.

Skolskjuts för skolelever gäller mellan hem och skola. Skolskjuts för förskolelever gäller alternativt mellan hemmet och förskolan eller mellan dagvården och förskolan.

Skolskjuts anordnas för elever i förskoleklass och i grundskolan, vilka har en färdväg till skolan som överstiger nedanstående avstånd.

Åk 0-3: 3 km
Åk 4-6: 4 km
Åk 7-9: 5 km
Andra stadiet: 6 km

Info om skolskjuts Sursik skola

Från och med hösten införs ett nytt system med visningskort för de elever som har rätt till skolskjuts med kollektivtrafiken, korten utdelas första skoldagen vid skolan.

Visningskortet kan användas från hemadressen skoldagar tur/retur, kortet är personligt. Kortet ska uppvisas vid varje resa.