Aktuellt Stark rekommendation: Högst 10 personer bör samlas privat
9.12.2020

Stark rekommendation: Högst tio personer bör samlas privat

Det incidenstal som beskriver coronaläget har igen gått upp i Vasa sjukvårdsdistrikt. Och för att man efter december inte ska ha flera nya smittfall har coronasamordningsgruppen igen preciserat de anvisningar som är avsedda för invånarna i regionen.

Incidensen under de föregående 14 dygnen i kommunerna per 8.12.2020

  • 0–9: Kaskö, Kristinestad, Laihela, Larsmo, Malax, Korsholm, Närpes.
  • 10–49: Pedersöre, Jakobstad, Vasa.
  • 50–99:  Korsnäs, Vörå.
  • 100–199: Nykarleby.
  • Över 200: x.

Inför julfirandet så rekommenderar Österbottens coronasamordningsgrupp att man ska följa THL:s anvisning. På tisdagen den 8 december preciserade coronasamordningsgruppen i synnerhet de anvisningar och rekommendationer som gäller invånarna i Vasa sjukvårdsdistrikt. 

Resor och sammankomster är risker som bör minimeras

Under julhelgen brukar människorna traditionellt besöka sina närstående. I år bör man ändå undvika att resa utanför den egna regionen men också undvika större sammankomster.

Dessutom bör man undvika att resa från eller till regioner som befinner sig i spridningsfasen. Men också noggrant överväga om man överhuvudtaget ska resa någonstans.

Coronasamordningsgruppen rekommenderar att inte fler än 10 personer ska samlas till privata sammankomster. Och att man ska använda munskydd och hålla sig på ett tryggt avstånd från andra människor ifall man samlas med andra än den egna familjen eller den närmaste kretsen.

Orka använda munskydd

Österbottens coronasamordningsgrupp vädjar till företagarna i regionen för att de med tanke på den egna personalen och kundkretsen ska gå ut med en stark rekommendation om användning av munskydd – i synnerhet till dem som arbetar med kundbetjäning.

Dessutom återinförs den starka rekommendationen om att även eleverna i årskurserna 7–9 ska använda munskydd. Eleverna i årskurserna 7–9 får sitt jullov om en och en halv vecka och nu hoppas man att de ska orka använda munskydd i skolor och i bussar. 

Även övriga familjemedlemmar bör undvika onödiga kontakter när en familjemedlem testat sig för corona

I och med att det allmänna coronaläget nu försämrats i Finland tas det ofantligt många coronatest för tillfället. Det här gör att provresultaten dröjer. Den som testat sig bör hålla sig i karantänliknande förhållanden under de några dagar som det tar att få ett resultat.

– Vi rekommenderar också att de övriga familjemedlemmarna ska undvika sociala kontakter i den mån det är möjligt och använda munskydd och iaktta rådande hygienanvisningar tills den testade fått sitt testresultat, säger Vasa sjukvårdsdistrikts direktör Marina Kinnunen.

För att minimera risken för att smittan ska spridas bör man söka sig till coronaprovtagning med låg tröskel även om man bara har lindriga symtom.

Spridningsfasen med dess striktare restriktioner närmar sig

Vasa sjukvårdsdistrikt är en kuriositet i Finland i och med att distriktet redan en gång befunnit sig i spridningsfasen och lyckats få läget under kontroll. Nu går man tyvärr igen mot spridningsfasen. Österbottens coronasamordningsgrupp påminner om att man i en eventuell spridningsfas åter igen blir tvungen att införa striktare restriktioner.

Det kan leda till att exempelvis offentliga lokaler och offentliga idrottsanläggningar stängs.

Man bör också komma ihåg att hälso- och sjukvårdens bärkraft är begränsad ifall antalet smittfall ökar kraftigt och antalet patienter som behöver sjukhusvård blir högt.

Nyckeltal som beskriver coronaläget i Österbotten

Epidemins fas: Accelerationsfas.

Totala antalet coronainfektioner: 1142 (onsdagen 9.12).

Incidensen i regionen (14 dygn): 32 (onsdagen 9.12).

Andelen positiva prover (under den senaste veckan): 3,07 procent (innehåller inte uppgifter för privata hälsostationer).