Aktuellt Så påverkar undantagstillståndet Pedersöre
17.3.2020

Så påverkar undantagstillståndet Pedersöre

Pedersöre kommun följer de linjedragningar som regeringen gjort med anledning av coronavirusepidemin. Detaljinformation finns på statsrådets webbplats.

OBS! Texten är korrigerad 18.3.2020 kl. 14.15, sedan statsrådet har publicerat listan med vilka branscher som avgörande för samhällets funktioner.

Småbarnspedagogik och förskola

Verksamheten i daghemmen och förskolor fortsätter. På det här sättet garanterar kommunen att de barn, vars föräldrar jobbar i branscher som är avgörande för samhällets funktioner, har tillgång till småbarnspedagogik, och att föräldrarna har möjlighet att jobba. Statsrådet fastställer att föräldrar och vårdnadshavare som har möjlighet att ordna vården av barnet hemma ska göra det.

Om barnet stannar hemma från dagis ska detta meddelas via Päikky medan frånvaro från förskolan meddelas via Wilma.

I fall Pedersöre framöver koncentrerar verksamheten till ett färre antal dagisenheter, kommer vårdnadshavarna att få separat information om detta via Päikky och Wilma.

Utbildningen

Närundervisningen i kommunens grundskolor och Pedersöre gymnasium övergår till distansundervisning från och med onsdag 18 mars.

Pedersöre ordnar vid behov närundervisning för elever i årskurs 1–3, när det gäller barn till föräldrar som jobbar inom branscher som är kritiska med tanke på samhällets funktion. Statsrådet publicerade en lista med de berörda branscherna på tisdagskvällen. Statsrådet: Personalen i branscher som är kritiska med tanke på samhällets funktion.

Pedersöre ordnar vid behov också närundervisning för elever som fått beslut om särskilt stöd. Regeringen rekommenderar ändå att vårdnadshavare i mån av möjlighet sköter barnet hemma.

Elever som inte har tillgång till digitala hjälpmedel hemma kan låna teknisk utrustning från skolan. Kommunen har 700 Chromebookar som kan lånas ut.

Det finns också beredskap att ge eleverna teknisk support om det uppstår problem med distanskontakten.

Skolornas rektorer håller en videokonferens varje dag för att stämma av läget. Lärarna har upprättat en gemensam, virtuell undervisningsmapp, där de kan dela material och tips med varandra.

– Vi förberedde oss för det här scenariet redan förra veckan och har läget under kontroll, säger utbildningsdirektören Rolf Sundqvist.

Behovet av skolskjutsar utreds under tisdagen.

Studentskrivningarna

Proven i studentexamen ordnas enligt den komprimerade tidtabell som publicerades 13 mars, vilket innebär att de sista proven skrivs senast 23 mars 2020.

Pedersöre MI

Kursverksamheten, evenemang och föreläsningar har paus, åtminstone så länge undantagstillståndet är i kraft.

Kulturverksamhet

Huvudbiblioteket i Bennäs och alla bibliotek samt lånestationer i byarna stängs.

Läsesalen och Galleri Bruno i Kulturhuset Ax håller stängt. 

Idrottsanläggningar

Sportis inklusive gymmet i Bennäs och skidstugan i Lappfors är stängda. 

Distansarbete

Kommunens personal kan, i den mån arbetsuppgiften så tillåter, avtala om distansarbete med arbetsgivaren. 

Kontakt med kommunanställda

Verksamheten i kommungården, kulturhuset Ax, maskindepån och kommunens koncernbolag fortsätter i normal ordning tills något annat meddelas.

Kulturhuset Ax håller sin ytterdörr stängd, eftersom Galleri Bruno och läsesalen är stängda. Övrig verksamhet i Ax fortsätter (apotek, lunchservering och Bennäs välfärdsstation).

Vi uppmanar kommuninvånare och kunder att i första hand skicka e-post eller ringa om de har ärende till kommunens personal.

Undantagstillståndet pågår i nuläget fram till den 13 april.

Ledningsgruppen 17.3.2020