Aktuellt Rekommendation om samling med högst 10 personer gäller än
12.11.2020

Rekommendation om samling med högst 10 personer gäller än

Österbottens coronasamordningsgrupps starka rekommendation om privata sammankomster med högst 10 personer gäller fortfarande i Jakobstad, Pedersöre, Larsmo och Närpes. Beslutet är i kraft till 18.11.2020, varefter läget bedöms på nytt.

I de övriga kommunerna inom Vasa sjukvårdsdistrikt rekommenderar gruppen att man ska avstå från att ordna privata tillställningar för över 20 personer. 

Österbottens coronasamordningsgrupp konstaterade på sitt möte 10 november, att coronaläget i regionen redan är bättre i jämförelse med det läge som man hade i föregående vecka, varför gruppen inte såg något behov av att vidta några nya åtgärder.

– Men ännu har det inte blivit dags att lätta på rekommendationerna, påminner coronasamordningsgruppen.

Under den senaste veckan har man påträffat 43 nya coronafall, medan antalet föregående vecka var 66 stycken. Det rikliga antalet coronafall som påträffats bland arbetstagare av utländsk härkomst har också väckt allmän oro: exempelvis under de senaste två veckorna har man konstaterat 10 coronafall bland personer av utländsk härkomst på Helsingfors-Vanda flygplats.  

Under den senaste tiden har merparten av infektionerna kommit från utlandet eller inträffat i familjer, där någon i familjen redan varit i karantän när någon annan i familjen sedan konstaterats vara smittad. Smittkällorna kan ändå spåras tämligen väl. För närvarande har Larsmo ett incidenstal på över 500, medan det i Närpes ja Pedersöre ligger över 100. Incidenstalet för samtliga kommuner i Österbotten har hållit sig under 50.

Gruppen beslutade att man i fortsättningen ska gå ut med precisare uppgifter om antalet coronafall i respektive kommun, för att invånarna i de olika kommunerna bättre ska känna till skillnaderna i antalet smittfall och på så sätt bättre ska kunna ta det i beaktade i sina försiktighetsåtgärder. Kommunerna kommer att klassificeras enligt incidenstal på sjukvårdsdistriktets webbplats från och med början av nästa vecka.

Regionförvaltningsverket i Västra och Inre Finland har redan tidigare förbjudit alla allmänna sammankomster och offentliga tillställningar som ordnas inomhus och utomhus för över 20 personer. Allmänna sammankomster och möten kan ändå ordnas inomhus eller på avgränsade områden utomhus för över 20 personer om säkerheten kan tryggas på det sätt som fastställs i de anvisningar som Undervisnings- och kulturministeriet samt Institutet för hälsa och välfärd gett 21.9.2020.

På coronasamordningsgruppens nästa sammanträde den 17 november ska gruppen omvärdera bland annat de rekommendationer som berör sammankomster och ansiktsmasker, vilka för tillfället är i kraft till den 18 november i alla offentliga utrymmen.