Om Pedersöre Ta kontakt Faktureringsanvisning

Faktureringsanvisning

Faktureringsadress:

Pedersöre kommun
PB 1
68911 Bennäs 

Uppgifter för e-fakturering (Finvoice):

Pedersöre kommun (Fo-nummer 0198517-1).
Nätfaktura, adress: FI84 5567 2410 0042 20
Operatör: OKOYFIHH (Pedersörenejdens Andelsbank).

Tilläggsuppgifter:

Kassan telefon (06) 785 0117.