Aktuellt Nya coronaanvisningar till daghem och skolor
19.1.2022

Nya coronaanvisningar till daghem och skolor 

Nya direktiv för karantän och exponeringar vid skolor och daghem i Larsmo, Jakobstad, Pedersöre och Nykarleby, utskickade via Wilma 18.1.2022.     

Österbottens välfärdsområde har den 17.1.2022 gett nya anvisningar för karantäner och exponeringar i områdets skolor och daghem.

Välfärdsområdet strävar efter att gå över till en praxis där sjuka stannar hemma och friska går till daghemmet/skolan.

För att underlätta smittspårning och testtagning delar regionen enligt överenskommelse ut 100 000 självtest som beställts till skolorna för årskurs 1det andra stadiet. Testen delas ut vartefter de anländer till kommunerna vilket gör att de delas ut på olika tidpunkter.

Så här agerar ni

Om barnet/eleven har förkylningssymptom

 • Stanna hemma.
 • Ta ett självtest för korona.
 • Om hemtestresultatet är positivt, kontakta din HVC-mottagning om möjligheten att få ett officiellt test.
 • Isolering 10 dagar, räknas från symtomdebut eller dagen för positivt test ifall man är symtomfri.
 • Alla som bor i samma hushåll ska stanna hemma i minst 5 dagar
 • Karantänen förlängs om en annan familjemedlem blir sjuk (det räknas som en ny exponering).

Om testresultatet är negativt

 • Ta ett nytt test efter 2 dagar om symtomen fortsätter.

Barnet kan återvända till daghemmet/skolan då hen är frisk.

Utan karantäns- eller isoleringsintyg ges ingen distansundervisning eller måltidspaket.

Enskilda koronafall behandlas som vanlig sjukfrånvaro och eleven får hemuppgifter att utföra under sin sjukfrånvaro.

Karantän och stängning av daghem och skola

 • För enskilda exponeringar sätts inte längre grupper eller klasser i karantän. Om det i en skolklass eller grupp samtidigt konstateras tre eller flera coronafall kan hela klassen/gruppen enligt prövning försättas i karantän för att hindra att viruset sprids.
 • Grunden till daghems- eller skolstängning sker vid stor exponering i flera klasser/grupper och är till för att hindra att viruset sprids ytterligare.
 • Vid frågor gällande coronasmitta, testning och hälsorelaterade frågor vänligen kontakta den lokala hälsovårdsmottagning i kommunen.
 • Nya anvisningar sänds ut vid behov beroende på hur coronaläget utvecklas.