Miljöhälsa och djur Tobak och nikotinpreparat

Tobak och nikotinpreparat

Avsikten med tobakstillsynen är att förhindra hälsorisker och olägenheter orsakade av tobaksrök. Tobakslagens mål är att sträva mot minimerad exponering mot tobaksrök hos befolkningen samt minska risken att minderåriga börjar röka.

Vi gör inspektioner som omfattar kontroll av försäljningens lagenlighet och dess egenkontroll samt kontroller av att rökningsförbud efterföljs.

Lagens huvudpunkter

  • tobaksrökning är förbjuden i offentliga lokaler.
  • tobaksrökning är förbjuden i alla restauranger och serveringsutrymmen.
  • tobaksprodukter och rökdon får inte säljas eller på annat sätt överlåtas till en person som inte har fyllt 18 år.

Verksamhetsidkare ska ta kontakt vid

Alla invånare kan ta kontakt vid

  • misstanke om att tobak säljs till minderåriga
  • ofrivillig exponering mot tobaksrök i våningshus eller motsvarande
Länkar

Kontaktuppgifter

Miljöhälsan Kallan
Ekovägen 11
Pb 111, 68601 Jakobstad
livsmedel@pedersore.fi
050 324 5485

Hjulfors Julia

Hälsoinspektör

julia.hjulfors@pedersore.fi

050 336 4561

 

Rönnskog Anne
Hälsoinspektör

anne.ronnskog@pedersore.fi

044 721 9014

 

Storskrubb Jonathan

Hälsoinspektör

jonathan.storskrubb@pedersore.fi

040 632 9285