Avdelningen för utbildning och fostran

Vår administrativa verksamhet finns koncentrerad i Pedersöre kommungård. Till våra verksamhetsområden hör småbarnspedagogik, förskola, grundläggande utbildning, morgon/eftermiddagsverksamhet för skolbarn och gymnasieutbildning. Vid kansliet sköter vi ärenden som berör ekonomi, personal, planering, ärendehantering m.m.

Kontakta oss gärna angående vår verksamhet!

Besöksadress: Kommungården i Bennäs, Skrufvilagatan 2, 68910 Bennäs
Postadress: Pb 1, 68911 Bennäs
Tel: 06-785 0111 (växeln)
Tel: 06-785 0253 (utbildningsavdelningens kansli)
Tel: 06-785 0203 (avdelningen för småbarnspedagogik, kansli)

Kansliets öppettider:
Måndag 8.00-17.00, tisdag-torsdag 8.00-16.00, fredag 8.00-15.00
Under sommarperioden (1.6 - 31.8) måndag - fredag 8.00-15.00

Utbildningsavdelningen

e-post: pedersore.skolkansli@pedersore.fi 

Utbildningsdirektör
Rolf Sundqvist tfn. 06-7850 250, rolf.sundqvist@pedersore.fi

Skoldirektör (finsk)
Mika Järvinen tfn. 06-7850 514, mika.jarvinen@pedersore.fi 

Ekonomisekreterare
Carina Hägg tfn. 06-7850 254, carina.hagg@pedersore.fi 

Kanslist, utbildningsavdelningen
Nancy Thylin tfn. 06-7850 253, nancy.thylin@pedersore.fi 

Projektkoordinator
Katarina Barkar tfn. 06-7850 140, katarina.barkar@pedersore.fi

Ansvarig kurator och projektledare för skolfrånvaroprojekt 2021-2022 
Malin Muukkonen tfn. 06-7850 296, 044-0850 296, malin.muukkonen@pedersore.fi

Kurator
Jennie Lassfolk tfn. 044-7557 659, jennie.lassfolk@pedersore.fi
Sursik skola

Kurator 
Rebecca Ekman tfn. 040-7260 859, rebecca.ekman@pedersore.fi
Forsby skola, Kållby skola, Purmo skola, Sandsund skola, Sundby skola, Ytteresse skola och Östensö skola.

Kurator
Sonja Hanhikoski-Sacklén tfn. 040-1953 643, sonja.hanhikoski-sacklen@pedersore.fi
Bennäs skola, Bäckby skola, Edsevö skola, Lepplax skola och Överesse skola

Kurator
Linda Fagerudd, tfn. 044-7557 035, linda.fagerudd@pedersore.fi
Pedersöre gymnasium och Yrkesakademin.

Skolpsykolog
Charlotta Elenius tfn. Tel: 044-7258 770, charlotta.elenius@pedersore.fi

 

Avdelningen för småbarnspedagogik

e-post : dagvardskansliet@pedersore.fi

Chef för småbarnspedagogik
Catarina Herrmans tfn. 06-7850 201, catarina.herrmans@pedersore.fi

Kanslist, avdelningen för småbarnspedagogik
Margaretha Lampa tel.06 7850 203, margaretha.lampa@pedersore.fi 

Speciallärare inom småbarnspedagogik 
Ann-Britt Forsblom tfn. 06-7850 329, 044-085 0886, ann-britt.forsblom@pedersore.fi

Speciallärare inom småbarnspedagogik 
Camilla Nyman tfn. 06-7850 330, 044-555 7618, camilla.nyman@pedersore.fi

Ledare för småbarnspedagogik
(beviljar dagvårdsplats för 1-5 åringar) 
Yvonne Löf tfn. 06-7850 208, yvonne.lof@pedersore.fi

Ledare inom nybörjarundervisning och småbarnspedagogik
(ansvarar för förskolan och eftisverksamhet)
Yvonne Borgmästars tfn. 06-7850 204, yvonne.borgmastars@pedersore.fi