Avdelningen för utbildning och fostran

Vår administrativa verksamhet finns koncentrerad i Pedersöre kommungård. Till våra verksamhetsområden hör småbarnspedagogik, förskola, grundläggande utbildning, morgon/eftermiddagsverksamhet för skolbarn och gymnasieutbildning. Vid kansliet sköter vi ärenden som berör ekonomi, personal, planering, ärendehantering m.m.

Kontakta oss gärna angående vår verksamhet!

Besöks- och postadress: Kommungården i Bennäs, Skrufvilagatan 2, 68910 Bennäs
Tel: 06-785 0111 (växeln)
Tel: 06-785 0253 (utbildningsavdelningens kansli)
Tel: 06-785 0203 (avdelningen för småbarnspedagogik, kansli)

Kansliets öppettider:
Måndag 8.00-17.00, tisdag-torsdag 8.00-16.00, fredag 8.00-15.00
Under sommarperioden (1.6 - 31.8) måndag - fredag 8.00-15.00

Utbildningsavdelningen

e-post: pedersore.skolkansli@pedersore.fi 

Utbildningsdirektör
Rolf Sundqvist tfn. 06-7850 250, rolf.sundqvist@pedersore.fi

Skoldirektör (finsk)
Mika Järvinen tfn. 06-7850 514, mika.jarvinen@pedersore.fi 

Ekonomichef
Carina Hägg tfn. 06-7850 254, carina.hagg@pedersore.fi 

Avdelningssekreterare
Nancy Thylin tfn. 06-7850 253, nancy.thylin@pedersore.fi

Kanslisekreterare
Camilla Björkman tfn.  040-6835 837, camilla.bjorkman@pedersore.fi

Projektkoordinator
Katarina Barkar tfn. 06-7850 140, katarina.barkar@pedersore.fi

 

Avdelningen för småbarnspedagogik

e-post : dagvardskansliet@pedersore.fi

Chef för småbarnspedagogik
Catarina Herrmans tfn. 06-7850 201, catarina.herrmans@pedersore.fi

Sekreterare för småbarnspedagogik
Margaretha Lampa tel.06 7850 203, margaretha.lampa@pedersore.fi 

Speciallärare inom småbarnspedagogik 
Viveka Sjöskog tfn. 06-7850 329, 044-085 0886, viveka.sjoskog@pedersore.fi

Speciallärare inom småbarnspedagogik 
Camilla Nyman tfn. 06-7850 330, 044-555 7618, camilla.nyman@pedersore.fi

Ledare för småbarnspedagogik
(beviljar dagvårdsplats för 1-5 åringar) 
Yvonne Löf tfn. 06-7850 208, yvonne.lof@pedersore.fi

Ledare inom nybörjarundervisning och småbarnspedagogik
(ansvarar för förskolan och eftisverksamhet)
Yvonne Borgmästars tfn. 06-7850 204, yvonne.borgmastars@pedersore.fi