Kansliet för utbildning och småbarnspedagogik

Vår administrativa verksamhet finns koncentrerad till kansliet för utbildning och småbarnspedagogik. Till våra verksamhetsområden hör småbarnspedagogik, förskola, grundläggande utbildning, morgon/eftermiddagsverksamhet för skolbarn och gymnasieutbildning. Vid kansliet sköter vi ärenden som berör ekonomi, personal, planering, ärendehantering m.m.

Kontakta oss gärna angående vår verksamhet!

Besöksadress: Kommungården i Bennäs, Skrufvilagatan 2, 68910 Bennäs
Postadress: Pb 1, 68911 Bennäs
Tel: 06-785 0111 (växeln)
Tel: 06-785 0253 (utbildningsavdelningens kansli)
Tel: 06-785 0203 (avdelningen för småbarnspedagogik, kansli)

Kansliets öppettider:
Måndag 8.00-17.00, tisdag-torsdag 8.00-16.00, fredag 8.00-15.00
Under sommarperioden (1.6 - 31.8) måndag - fredag 8.00-15.00

Utbildningsavdelningen

e-post: pedersore.skolkansli@pedersore.fi 

Utbildningsdirektör
Rolf Sundqvist tfn. 06-7850 250, rolf.sundqvist@pedersore.fi

Skoldirektör (finsk)
Mika Järvinen tfn. 06-7850 514, mika.jarvinen@pedersore.fi 

Ekonomisekreterare
Carina Hägg tfn. 06-7850 254, carina.hagg@pedersore.fi 

Kanslist, utbildningsavdelningen
Nancy Thylin tfn. 06-7850 253, 044 713 6885, nancy.thylin@pedersore.fi 

Projektkoordinator
Katarina Barkar tfn. 06-7850 140, katarina.barkar@pedersore.fi

Kurator
Jennie Lassfolk tfn. 06-7850 296, 044 7557659, jennie.lassfolk@pedersore.fi
Sursik skola, Purmo skola, Lepplax skola och Edsevö skola

Kurator 
Malin Muukkonen tfn. 7850 296, 044 0850296, malin.muukkonen@pedersore.fi
Bennäs skola, Bäckby skola, Forsby skola, Kållby skola, Sandsund skola, Sundby skola, Ytteresse skola, Östensö skola och Överesse skola.

Kurator
Sonja Hanhikoski-Sacklén tfn. 044-7557 035, sonja.hanhikoski-sacklen@pedersore.fi
Pedersöre gymnasium, Sursik skola och YA

Skolpsykolog
Charlotta Elenius tfn. Tel: 044 7258 770, charlotta.elenius@pedersore.fi

 

Avdelningen för småbarnspedagogik

e-post : dagvardskansliet@pedersore.fi

Chef för småbarnspedagogik
Catarina Herrmans tfn. 06-7850 201, catarina.herrmans@pedersore.fi

Kanslist, avdelningen för småbarnspedagogik
Margaretha Lampa tel.06 7850 203, margaretha.lampa@pedersore.fi 

Speciallärare inom småbarnspedagogik 
Ann-Britt Forsblom tfn. 06-7850 329, 044-085 0886, ann-britt.forsblom@pedersore.fi

Speciallärare inom småbarnspedagogik 
Camilla Nyman tfn. 06-7850 330, 044-555 7618, camilla.nyman@pedersore.fi

Ledare för småbarnspedagogik
(beviljar dagvårdsplats för 1-5 åringar) 
Yvonne Löf tfn. 06-7850 208, yvonne.lof@pedersore.fi

Ledare inom nybörjarundervisning och småbarnspedagogik
(ansvarar för förskolan och eftisverksamhet)
Yvonne Borgmästars tfn. 06-7850 204, yvonne.borgmastars@pedersore.fi