Om Pedersöre Kommunens historia
Två män vaktar en brinnande tjärdal.

Pedersöres historia

År 1348

Pedersöre kan räkna sig som en av ursprungssocknarna i Österbotten. Någon gång under den senare delen av medeltiden, när digerdöden härjar i Europa, nämns sockennamnet Pedersöre för första gången i skrifterna (1348). Det var när den svenska konungen Magnus Eriksson utfärdade en författning om handeln i socknarna Mustasaari (Korsholm), Närpes och Pedersöre.

Det österbottniska kustlandet var vid den här tiden uppdelat i tre socknar. Pedersöre var en storsocken som sträckte sig från Vörå i söder ända upp till Kemi i norr.

År 1865

1865 ersattes den gamla sockenstämman med en ny kommunal förvaltning och samtidigt skildes kyrkan och socknen åt. Esse och Purmo som varit kapellförsamlingar under Pedersöre, blev under de följande åren självständiga församlingar.

Enligt den nya lagen skulle kommunreformen vara genomförd inom tre år efter 1865. Purmo kommun blev självständig 1868, medan Esse kommun blev självständig först år 1870. 

År 1977

Pedersöre fick sin nuvarande form år 1977, då Esse och Purmo kommuner återförenades med Pedersöre och bildade den "storkommun" som Pedersöre är i dag.

År 1983

Pedersöre kommun blir officiellt en tvåspråkig kommun (andelen finskspråkiga över åtta procent).

23 februari 1989

Enligt statsrådets beslut blir Pedersöres finskspråkiga namn Pedersören kunta (tidigare Pietarsaaren maalaiskunta). 

 

Präglad av älvar och jordbruk

Älvarna har präglat vår historia. Längs med älvarna flottades virke och tjära från skogarna till kusten och vidare ut i världen. Timmermän från Pedersöre var kända för sin skicklighet att bygga segelfartyg från 1500-talet till in på 1800-talet.

Pedersöre är av tradition också en utpräglad jordbruksbygd. Det är många kvarnar som under gångna tider har malt säd vid åarnas brusande forsar. Pedersöre har flera erkänt gedigna bygdemuséer som visar boende, arbetsredskap och gårdsgrupper från de senaste seklerna.

Läs mera om vårt kulturarv på kulturbyråns hembygdssidor.

Den som vill veta mera om kommunens historia har möjlighet att köpa följande verk som finns till salu i kommungården:

Pedersöres historia i tre band (utkom 1971), pris 20 euro/del.
Purmo kommuns historia Leva fattig – dö rik (utkom 2001), pris 48 euro.
Esse kommuns historia Forsen och furan (utkom 2003), pris 48 euro.