Övrigt inom avdelningen för utbildning och småbarnspedagogik

 

Skolornas arbetsordning 2020-2021 PDF (116 KB) 

Lektionstider i skolorna Excel (73 KB)

Se barnet, fortbildningsprogram inom småbarnspedagogik och förskola i norra svenska Österbotten. 

 

Bloggar

Den regionala planen för småbarnspedagogik 2017

Lärstigen - Pedagogiskt ledarskap och verksamhetskultur