Aktuellt Ingen dagisavgift för barn som vårdas hemma
30.3.2020

Ingen dagisavgift för barn som vårdas hemma

Pedersöre följer regeringen rekommendation och tar ingen avgift för de barn som inte använder sin plats inom småbarnspedagogiken under tiden 18.3–31.3.2020.

Det samma gäller barn inom den kompletterande småbarnspedagogiken före eller efter förskolan.

De barn som bara delvis tagit del av verksamheten betalar avgift enligt använda dagar.

När det gäller morris- och eftisverksamheten för skolelever i årskurs 1–2, betalar familjen bara hälften av den normala avgiften om barnet inte deltagit i verksamheten efter den 18.3.2020.

Beslutet är ett tjänstemannabeslut av kommundirektören.