Aktuellt Begränsningsbeslut för november lindras en aning
5.11.2020

Begränsningsbeslut för november lindras en aning

Regionförvaltningsverket i Västra och Inre Finland har uppdaterat novembers begränsningsbeslut för Vasa sjukvårdsdistrikts område. Begränsningsbeslutet gäller nu offentliga tillställningar med över 20 personer medan totalförbudet mot evenemang med över 50 personer upphävs.

Beslutet är i kraft under perioden 6.11–31.11.2020. För de övriga sjukvårdsdistrikten i regionen gäller bestämmelserna om sammankomster med 50 personer då man ordnar tillställningar.

I Vasa sjukvårdsdistrikts område har den okontrollerade ökningen av smittor avstannat, men läget kräver fortsättningsvis att man beter sig försiktigare än i de övriga områdena. Offentliga tillställningar och allmänna sammankomster med över 20 personer kan emellertid ordnas inomhus och i avgränsade områden utomhus under förutsättningen att man kan trygga säkerheten i dem genom att följa undervisnings- och kulturministeriets och Institutet för hälsa och välfärds anvisningar från den 21 september 2020. 

THL:s och UKM:s anvisningar för att förhindra coronavirussmitta från 21.9.2020 PDF 165 K 

Enligt uppgifter från Vasa sjukvårdsdistrikt den 3 november 2020 var incidensen covid-19 över två veckor 68/100 000 och den procentuella andelen positiva fynd av alla testade 4,7 %. Antalet smittor har alltså klart minskat från tidigare i hela sjukvårdsdistriktet och särskilt i Vasa stad. I några kommuner har det däremot förekommit flera stora smittkluster som lokalt har orsakat ökad smittrisk. Smittorna har främst spridits i familjekretsar och studentkretsar, på arbetsplatser och i religiösa samfund. Eftersom läget snabbt kan ändras vidtas måttliga åtgärder vid övergången från spridningsfasen till upptrappningsfasen och läget följs upp fortgående.

På basis av ovan är beslutet nödvändigt för att förhindra att den smittsamma sjukdomen sprids i Regionförvaltningsverket i Västra och Inre Finlands verksamhetsområde.

Länk till beslutet 5.11.2020

Österbottens coronasamordningsgrupp konstaterade den 3 november 2020 att Vasa sjukvårdsdistrikts område enligt handlingsplanen för hybridstrategin har gått över från spridningsfasen till upptrappningsfasen. Coronasamordningsgruppen rekommenderar att deltagarantalet i enskilda privata tillställningar och under fritidsaktiviteter ska begränsas till 20 och i vissa kommuner (bland annat Pedersöre) till 10 personer.

Gällande rekommendationer och begränsningar i Vasa sjukvårdsdistrikt

Säkerheten i offentliga tillställningar och sammankomster ska tryggas genom att begränsa antalet kunder, hålla säkra avstånd och följa hygienanvisningarna.