Aktuellt Stark rekommendation: Undvik evenemang med över 50 personer
7.10.2020

Stark rekommendation: Undvik evenemang med över 50 personer

Pressmeddelande 7.10.2020
Vasa sjukvårdsdistrikt

På tisdagseftermiddagen den 6 oktober gav Vasa sjukvårdsdistrikt en ny rekommendation för Österbotten. Enligt den nya rekommendationen bör man i Österbotten avstå från att arrangera evenemang för över 50 personer tills den 25 oktober. Nu när höstlovet nalkas vill man påminna medborgarna om hur viktigt det är att begränsa sina sociala kontakter och undvika onödiga resor.

Vasa sjukvårdsdistrikt befinner sig nu i spridningsfasen av coronavirusepidemin. På onsdagen den 7 oktober hade man bekräftat totalt 334 positiva coronafall. Incidenstalet för de två senaste veckorna per 100 000 personer är i distriktet nu 136 och i Vasa till och med 330, vilket mycket väl beskriver situationens allvar. Nu är över 11 procent av proverna positiva och smittfallen tilltar dagligen med över 10 procent. Med anledning av det höga antalet positiva prov har det blivit tämligen arbetsdrygt och tidskrävande att spåra smittkedjorna. Merparten av smittkedjorna kan längre inte identifieras. Merparten av de smittade personerna är unga vuxna.

I Vasa sjukvårdsdistrikt där man nu är i spridningsfasen ställer man sin förhoppning till att den rekommendation som gavs på fredagen den 2 oktober och den starka rekommendation som gavs på söndagen den 4 oktober nu börjar ha effekt och bidrar till att spridningen av coronavirusepidemin i regionen fås under kontroll.

Enligt rekommendationen bör man inte arrangera evenemang för över 50 personer i Vasa sjukvårdsdistrikt. Den starka rekommendationen om att inte arrangera evenemang för över 50 personer i Österbotten är i kraft till den 25 oktober, varefter situationen bedöms på nytt. Rekommendationen är riktad till i synnerhet kommunerna utanför Vasa, eftersom Vasa stad har utfärdat egna begränsningar för sammankomster. Vasa sjukvårdsdistrikts medlemskommuner: Larsmo, Jakobstad, Pedersöre, Nykarleby, Vörå, Korsholm, Vasa, Laihela, Malax, Korsnäs, Närpes, Kaskö och Kristinestad.

Enligt den starka rekommendation som gavs den 6 oktober bör man inte delta i evenemang med över 50 personer. Var och en kan förebygga smittspridningen genom att avstå från att delta i massevenemang.

Enligt rekommendationen bör man på arbetsplatserna dela upp pauserna och hålla avstånd till andra samt i linje med den tidigare rekommendationen använda ansiktsmasker.

Höstlovsfirare bör begränsa antalet sociala kontakter och undvika onödiga resor  

I Österbotten infaller höstlovet nästa vecka, dvs vecka 42. Höstlovsfirarna påminns om de rekommendationer som är till för att förhindra spridningen av coronavirusepidemin. På semestern lönar sig att vistas så mycket som möjligt i hemmiljön och njuta av tiden tillsammans med familjen. Dessutom bör man begränsa antalet sociala kontakter och undvika onödiga resor. 

Använd alltid ansiktsmask i offentliga utrymmen

Arbetsgruppen påminner ännu om hur viktigt det är att använda ansiktsmask, hålla avstånd och stanna hemma även om man bara får lindriga symtom.

Enligt rekommendationen bör man alltid ha med sig ansiktsmasker (näs-munskydd) för att man lätt ska kunna ta på sig en vid behov. Varje medborgare ansvarar primärt själv för att den skaffar sig ansiktsmasker. Respektive kommun i distriktet har ändå ordnat med utdelning av ansiktsmasker till mindre bemedlade kommuninvånare. 

Det är viktigt att stanna hemma även om du bara får lindriga luftvägssymtom. Om du får symtom eller aningar som får dig att misstänka att du blivit smittad av coronaviruset så ska du först göra en bedömning av dina symtom på webbplatsen Omaolo.fi. På tjänstetid ska du vid behov ringa till din egen hälsostation och utanför tjänstetid till telefonnummer 116 117, där du blir upplyst om vad du ska göra. Nu när coronavirusepidemin kraftigt är på uppgång är det viktigt att följa anvisningarna ovan för att du vid behov snabbt ska få en tid till coronaprovtagning.

Österbottens regionala coronasamordningsgrupp – uppgift och sammansättning

Gruppen har till uppgift att planera och vidta åtgärder med vilka man kan förhindra spridningen av den infektion som orsakas av coronaviruset (COVID-19). Användningen av rekommendations- och begränsningsåtgärder förutsätter en övergripande bedömning där beslut fattas och övervägs utgående från epidemiologiska, sociala och ekonomiska konsekvenser samt i  förhållande till grundläggande fri- och rättigheter.

Följande personer deltog i det sammanträde som den av Vasa sjukvårdsdistrikt tillsatta coronasamordningsgrupp höll på tisdagen den 6 oktober: VSVD, direktör Marina Kinnunen (ordförande); VSVD, chefsöverläkare Peter Nieminen; VSVD, infektionsöverläkare Juha Salonen; Vasa, stadsdirektör Tomas Häyry; Ledande överläkare och ansvariga läkare för smittsamma sjukdomar, Vasa hälsocentral Heikki Kaukoranta; Kommundirektör Gun Kapténs; Kust-Österbottens samkommun för social- och primärvård (K5), direktör Jarkko Pirttiperä; NTM, direktör Timo Saari; THL, Tuula Hannila-Handelberg; Regionförvaltningsverket i Västra och Inre Finland, Regionförvaltningsöverläkare Miia Kaartinen samt VSVD, Päivi Berg som fungerar som gruppens sekreterare.