Om Pedersöre Kommunfakta
Å, hus och vägar.

Vy från Kållby.

Kommunfakta

Pedersöre är en tvåspråkig kommun som ligger i landskapet Österbotten i västra Finland. Nuvarande kommun bildades när Esse, Purmo och Pedersöre kommuner slogs ihop år 1.1.1977. 

Kommunen består av många byar som bjuder sina invånare och besökare på landsbygdens vackra natur och lugn, trevliga evenemang och ett aktivt föreningsliv. 

Kommunens administrativa centrum finns i Bennäs. Där hittar du kommungården, huvudbiblioteket, kulturhuset Ax och social- och hälsovårdsmottagningen Bennäs välfärdsstation.

Vid Pedersöre idrottscentrum intill riksåttan finns idrottshallen Sportis, en sportplan, ishallen AW Arena, en frisbeegolfbana med nio hål och skejtparken Grubbo.

Kommunens totala areal är 823 kvadratkilometer. Av den ytan är 790 kvadratkilometer land och 33 kvadratkilometer vatten. Vattenarealerna består till största delen av insjöar i kommunens östra delar samt Esse och Purmo åar som rinner genom kommunen.

Pedersöres befolkning

Folkmängd 1.1.2021:

 • 11.174 personer.

Språklig fördelning 1.1.2021:

 • svenskspråkiga 88,8 procent.
 • finskspråkiga 8,4 procent.
 • övriga 2,8 procent.

Åldersfördelning 1.1.2021:

 • 0-14 år: 23,2 procent.
 • 15-64 år: 58,0 procent.
 • 65 år och äldre: 18,4 procent.

Skatteprocent 2021: 21 procent.

Arbetslöshetsprocenten 2019: medeltal 2,4 procent.

Befolkningen i Pedersöres byar 1.1.2021

Pedersöre kommundel 6.563 personer (+37 sedan 1.1.2020)

 • Kyrkoby/Sandsund 2.030 personer (+17)
 • Sundby/Karby 359 personer (+8)
 • Lövö 315 personer (+9)
 • Bennäs 555 personer (–23)
 • Forsby 492 personer (+7)
 • Östensö 279 personer (+5)
 • Katternö 252 personer (+8)
 • Edsevö 514 personer (–7)
 • Kållby 1.100 personer (+7)
 • Lepplax 667 personer (+6)

Esse kommundel 3.183 personer (+42 sedan 1.1.2020)

 • Ytteresse 1.771 personer (+14)
 • Bäckby 144 personer (–8)
 • Överesse 961 personer (+36)
 • Lappfors 307 personer (0)

Purmo kommundel 1.392 personer (+14 sedan 1.1.2020)

 • Nederpurmo 682 personer (–7)
 • Lillby 453 personer (+7)
 • Överpurmo 257 personer (+8)