Om Pedersöre Kommunfakta
Å, hus och vägar.

Vy från Kållby.

Kommunfakta

Pedersöre är en tvåspråkig kommun som ligger i landskapet Österbotten i västra Finland. Nuvarande kommun bildades när Esse, Purmo och Pedersöre kommuner slogs ihop år 1.1.1977. 

Kommunen består av många byar som bjuder sina invånare och besökare på landsbygdens vackra natur och lugn, trevliga evenemang och ett aktivt föreningsliv. 

Kommunens administrativa centrum finns i Bennäs. Där hittar du kommungården, huvudbiblioteket, kulturhuset Ax och social- och hälsovårdsmottagningen Bennäs välfärdsstation.

Vid Pedersöre idrottscentrum intill riksåttan finns idrottshallen Sportis, en sportplan, ishallen AW Arena, en frisbeegolfbana med nio hål och skejtparken Grubbo.

Kommunens totala areal är 823 kvadratkilometer. Av den ytan är 790 kvadratkilometer land och 33 kvadratkilometer vatten. Vattenarealerna består till största delen av insjöar i kommunens östra delar samt Esse och Purmo åar som rinner genom kommunen.

Pedersöres befolkning

Folkmängd 1.1.2022:

 • 11.172 personer (–2 personer jämfört med 2021).

Språklig fördelning 1.1.2022:

 • svenskspråkiga 88,8 procent.
 • finskspråkiga 8,3 procent.
 • övriga 2,9 procent.

Åldersfördelning 1.1.2022:

 • 0-14 år: 23,3 procent.
 • 15-64 år: 58,0 procent.
 • 65 år och äldre: 18,7 procent.

Skatteprocent 2023: 8,36 procent.

Sysselsättningsgrad 2021: Den sysselsatta befolkningen uppgick till 5 174 personer och arbetslöshetsprocenten var under året i medeltal 3,0 %. 

Befolkningen i Pedersöres byar 1.1.2022

Pedersöre kommundel 6.569 personer (+6 sedan 1.1.2021)

 • Kyrkoby/Sandsund 2.036 personer (+6)
 • Sundby/Karby 347 personer (–12)
 • Lövö 316 personer (+1)
 • Bennäs 556 personer (+1)
 • Forsby 482 personer (–10)
 • Östensö 274 personer (–5)
 • Katternö 245 personer (–7)
 • Edsevö 525 personer (+11)
 • Kållby 1.102 personer (+2)
 • Lepplax 686 personer (+19)

Esse kommundel 3.177 personer (–6 sedan 1.1.2021)

 • Ytteresse 1.796 personer (+25)
 • Bäckby 143 personer (–1)
 • Överesse 934 personer (–27)
 • Lappfors 304 personer (–3)

Purmo kommundel 1.382 personer (–10 sedan 1.1.2021)

 • Nederpurmo 682 personer (0)
 • Lillby 443 personer (–10)
 • Överpurmo 257 personer (0)

POWERPOINT 24.4. 2023