Om Pedersöre Kommunfakta
Å, hus och vägar.

Vy från Kållby.

Kommunfakta

Pedersöre är en tvåspråkig kommun som ligger i landskapet Österbotten i västra Finland. Nuvarande kommun bildades när Esse, Purmo och Pedersöre kommuner slogs ihop år 1.1.1977. 

Kommunen består av många byar som bjuder sina invånare och besökare på landsbygdens vackra natur och lugn, trevliga evenemang och ett aktivt föreningsliv. 

Kommunens administrativa centrum finns i Bennäs. Där hittar du kommungården, huvudbiblioteket, kulturhuset Ax och social- och hälsovårdsmottagningen Bennäs välfärdsstation.

Vid Pedersöre idrottscentrum intill riksåttan finns idrottshallen Sportis, en sportplan, ishallen AW Arena, en frisbeegolfbana med nio hål och skejtparken Grubbo.

Kommunens totala areal är 823 kvadratkilometer. Av den ytan är 790 kvadratkilometer land och 33 kvadratkilometer vatten. Vattenarealerna består till största delen av insjöar i kommunens östra delar samt Esse och Purmo åar som rinner genom kommunen.

Pedersöres befolkning

Folkmängd 1.1.2023:

 • 11.206 personer (+34 personer jämfört med 2022).

Språklig fördelning 1.1.2023:

 • svenskspråkiga 88,6 procent.
 • finskspråkiga 8,2 procent.
 • övriga 3,2 procent.

Åldersfördelning 1.1.2023:

 • 0-14 år: 23,2 procent.
 • 15-64 år: 58,0 procent.
 • 65 år och äldre: 18,8 procent.

Skatteprocent 2023: 8,36 procent.

Sysselsättningsgrad 2022: Den sysselsatta befolkningen uppgick till 5 153 personer och arbetslöshetsprocenten var under året i medeltal 2,2 %. 

Befolkningen i Pedersöres byar 1.1.2023

Pedersöre kommundel 6.609 personer (+40 sedan 1.1.2022)

 • Kyrkoby/Sandsund 2.060 personer (+24)
 • Sundby/Karby 347 personer (+–0)
 • Lövö 314 personer (–2)
 • Bennäs 550 personer (–6)
 • Forsby 478 personer (–4)
 • Östensö 285 personer (+11)
 • Katternö 254 personer (+9)
 • Edsevö 517 personer (–8)
 • Kållby 1.093 personer (–9)
 • Lepplax 711 personer (+25)

Esse kommundel 3.182 personer (+5 sedan 1.1.2022)

 • Ytteresse 1.819 personer (+23)
 • Bäckby 137 personer (–6)
 • Överesse 930 personer (–4)
 • Lappfors 296 personer (–8)

Purmo kommundel 1.356 personer (–26 sedan 1.1.2022)

 • Nederpurmo 675 personer (–7)
 • Lillby 433 personer (–10)
 • Överpurmo 248 personer (–9)

POWERPOINT 24.4. 2023

POWERPOINT SKOLA 24.11 2023, PDF, 18 MB