Aktuellt Sammankomster begränsas ännu till högst tio personer
15.1.2021

Sammankomster begränsas ännu till högst tio personer

Regionförvaltningsverket i Västra och Inre Finland förlänger begränsningen av antalet deltagare i offentliga tillställningar och allmänna sammankomster till högst tio personer i Birkalands, Mellersta Finlands, Södra Österbottens, Mellersta Österbottens och Vasa sjukvårdsdistrikts områden. Begränsningen är fortfarande nödvändig för att få det epidemiologiska läget under kontroll. Begränsningen är i kraft till och med den 8 februari 2021.

Regionförvaltningsverket i Västra och Inre Finland meddelade den 14 januari 2021 ett beslut som innebär att samtliga offentliga tillställningar och allmänna sammankomster med över tio personer inomhus och utomhus fortsättningsvis är förbjudna i Birkalands, Mellersta Finlands, Södra Österbottens, Mellersta Österbottens och Vasa sjukvårdsdistrikts områden. Beslutet är i kraft under tiden 18.1–8.2.2021.

Det är möjligt att ordna sammankomster med högst 10 personer, men också då måste man till fullo och mycket noga följa Institutet för hälsa och välfärds och undervisnings- och kulturministeriets anvisningar om säkra avstånd och hygienrutiner. Regionförvaltningsverket rekommenderar starkt att man undviker alla fysiska sammankomster som inte måste ordnas.

Även i Finland har det konstaterats fall av muterat coronavirus

Enligt THL har man i Finland diagnostiserat totalt 61 fall av muterat virus fram till den 13 januari 2021. Om den nya virusmutationen blir allmänt förekommande kan den orsaka en epidemi som sprids klart snabbare än tidigare och allvarligt riskera hälso- och sjukvårdssystemets kapacitet. På riksnivå är covid-19-läget också mycket allvarligt, och om åtgärderna för att bekämpa sjukdomen inte fortsätter finns det risk för att läget plötsligt och på ett omfattande sätt försämras i hela landet. Sjukvårdsdistrikten i västra och inre Finland, med undantag för Mellersta Österbotten, befinner sig fortsättningsvis i epidemins samhällsspridningsfas. Det är fortfarande nödvändigt att begränsa antalet deltagare i sammankomster till tio personer i hela regionen.

Alla onödiga närkontakter bör undvikas

Regionförvaltningsverket i Västra och Inre Finlands beslut gäller offentliga tillställningar, såsom marknader, konserter, teaterföreställningar och idrottsmatcher med publik. Regionförvaltningsverkets behörighet omfattar inte privata tillställningar, såsom kvällssamvaro eller familjefester och inte heller normal, kontinuerlig serviceverksamhet. Inte heller myndigheternas sammanträden, så som kommunfullmäktiges, kommunstyrelsens och nämndernas möten omfattas av begränsningarna. Det rekommenderas att också dessa ordnas på distans.

Sjukvårdsdistrikten och kommunerna har gett olika aktörer och privatpersoner rekommendationer som var och en bör följa gällande användningen av munskydd samt gällande tillställningar och serviceverksamhet som inte omfattas av regionförvaltningsverkets förelägganden. För att vi ska få epidemiläget under kontroll är det synnerligen viktigt att var och en av oss är särskilt försiktig och beaktar myndigheternas rekommendationer och anvisningar. Det är skäl att undvika alla onödiga närkontakter med andra personer.