Sök Kontakt
Förstora

Kontaktuppgifter


Kommunens växel

(06) 785 0111

pedersore.kommun@pedersore.fi

respons@pedersore.fi

registraturen@pedersore.fi

 

Malin Henricson, informatör

(06) 785 0109 / 050 574 8799

malin.henricson@pedersore.fi

Kontaktuppgifter


Kommunens växel

(06) 785 0111

pedersore.kommun@pedersore.fi

 

Yvonne Liljedahl-Lund, teknisk direktör

(06) 785 0320 / 050 554 5725

yvonne.liljedahl-lund@pedersore.fi

Kontaktuppgifter


Kommunens växel

(06) 785 0111

pedersore.kommun@pedersore.fi

 

Rolf Sundqvist, utbildningsdirektör

(06) 785 0250 / 050 514 7230

rolf.sundqvist@pedersore.fi

 

Catarina Herrmans, chef inom småbarnspedagogik

(06) 785 0201 / 044 585 0201

catarina.herrmans@pedersore.fi

 

Yvonne Löfledare för småbarnspedagogik

044-7557 660

 

Yvonne Borgmästars, ledare inom nybörjarundervisning och småbarnspedagogik

044-755 7675

Kontaktuppgifter


Kommunens växel

(06) 785 0111

pedersore.kommun@pedersore.fi

 

Ulrika Stenmark, kultur- och välfärdschef
(06) 785 0284 / 050 516 6169
ulrika.stenmark@pedersore.fi

Kulturhuset Ax
(06) 785 0280
Mjölvägen 1
68910 Bennäs

Kontaktuppgifter


Kommunens växel

(06) 785 0111

pedersore.kommun@pedersore.fi

 

Kennet Nyman, ekonomi- och utvecklingsdirektör 

(06) 785 0113 / 050 505 6113

kennet.nyman@pedersore.fi

 

Maria Berglund, landsbygdschef

044 7557 157

maria.berglund@pedersore.fi

 

Hanna Björk, chef för avbytarservicen

(06) 785 0160, 044 556 7702

hanna.bjork@pedersore.fi

Kontaktuppgifter


Kommunens växel

(06) 785 0111

pedersore.kommun@pedersore.fi

 

Stefan Svenfors, kommundirektör

(06) 785 0101 / 050 512 0420

stefan.svenfors@pedersore.fi

 

Carina Wärn, förvaltningschef

(06) 785 0103 / 044 0422 103

carina.warn@pedersore.fi

 

Kontaktuppgifter


Marjatta Palmroth, sekreterare för miljöhälsovården

050 324 5485

marjatta.palmroth@pedersore.fi 

 

Annika Porthin, chef för miljöhälsovården

050 502 2049

annika.porthin@pedersore.fi

 

Veterinärjour

0600 399 700

 

Kommunens växel

(06) 785 0111

pedersore.kommun@pedersore.fi

Aktuellt Rekommendationer om vuxnas hobbyverksamhet lindras
28.4.2021

Rekommendationer om vuxnas hobbyverksamhet lindras

Spridningen av coronaviruset har lugnat ner sig i Österbotten. Det låga antalet nya smittfall, en jämt sjunkande incidens och en god spårbarhet resulterade i ett väntat beslut: Österbotten är nu enligt den klassificering som används för att beskriva de olika faserna av coronaepidemin på basnivån. Det här konstaterades på det sammanträde som Österbottens coronasamordningsgrupp höll i tisdags, 27.4.2021.

Gruppen framför ett tack till befolkningen för att virusläget lugnat ner sig i regionen. Österbotten har senast varit på basnivån i september 2020. På onsdagen den 28 april var incidenstalet i Österbotten 18, vilket är det lägsta talet på länge. På onsdagen konstaterade man tre nya smittfall i regionen. Under den senaste veckan har man sammanlagt haft 16 nya fall.

Smittfallen har kunnat spåras bra och man har heller inte konstaterat några virusmutationer i regionen. Åttiosju procent av smittkedjorna har kunnat identifieras, samtidigt som de nya smittfallen närmast uppstått inom familjer eller bland personer som blivit utsatta för viruset och därför redan varit i karantän.  

20 personer får samlas till offentliga tillställningar

Från och med 1 maj får 20 personer samlas till offentliga tillställningar i Österbotten. Regionförvaltningsverket i Västra och Inre Finland fattade sitt beslut om de restriktioner som gäller för tillställningar och sammankomster den 26 april. Beslutet är i kraft från den 1 maj till den 16 maj. Valborg i Österbotten ska i enlighet med de ännu gällande restriktionerna ändå firas med högst 10 personer.

Gruppen gav också en rekommendation om att man inte bör samlas mer än 20 personer ens till privata sammankomster. Rekommendationen är i kraft från den 1 maj till den 16 maj.

Vuxna får delta i hobbyverksamhet inom ramen för rekommendationen om antalet deltagare

Rekommendationen om vuxnas, över 20-åringars, hobbyverksamhet lindrades i och med att regionen nu befinner sig på basnivån. Man får alltså utöva hobbyverksamhet så länge man iakttar gränsen på 20 personer och de redan bekanta säkerhetsrutinerna, dvs. använder näs-munskydd, iakttar säkerhetsavståndet på två meter och ser till att ha en god handhygien. Rekommendationen om hobbyverksamheten är i kraft från den 1 maj till den 16 maj.

Matcher och tävlingar bara mellan områden på basnivån

Hobbyverksamheten för barn och unga möjliggjordes redan för en vecka sedan i Österbotten. Nu gav gruppen även en rekommendation om match-, tränings- och tävlingsverksamhet:

Enligt rekommendationen bör match-, tränings- och tävlingsverksamheten för barn, unga och vuxna i alla åldrar bara utövas inom Österbottens gränser och i andra områden som befinner sig på basnivån. I match- och tävlingsverksamhet behöver vuxna heller inte iaktta den rekommenderade gränsen på 20 personer. Rekommendationen träder i kraft den 1 maj och är i kraft till den 16 maj. För att rekommendationen ska kvarstå måste regionen hålla sig på basnivån. Det här bedöms efter behov.  

Även i match- och tävlingsverksamhet bör säkerhetsrutinerna iakttas alltid i den mån det är möjligt.

Rekommendationen om distansarbete och användning av näs-munskydd fortsätter hela juni

Gruppen förlängde i enlighet med de nationella anvisningarna sin rekommendation om distansarbete till den 30 juni. Även rekommendationen om användningen av näs-munskydd förlängdes till den 30 juni. Enligt rekommendationen bör alla över 12 år använda näs-munskydd i Österbotten.

Alla restriktioner och rekommendationer i Österbotten finns på Vasa centralsjukhus webbplats.

Coronaläget utomlands väcker oro

Även om coronaläget i Österbotten utvecklats i en bra riktning och man därför nu är på basnivån, så väcker läget utomlands oro. Merparten av smittfallen i Österbotten har under den senaste tiden härstammat från utlandet eller från områden i Finland med en högre risk. I och med det vill gruppen påminna befolkningen om en viktig sak:

– Vi kan var och en genom eget resande och genom att undvika resande se till att läget hålls lugnt. Det här är något som man bör komma ihåg inför högtider som valborg men även inför sommaren, påpekar Vasa centralsjukhus infektionsöverläkare Juha Salonen.

Österbottens coronasamordningsgrupp sammanträder nästa gång på tisdagen den 4 maj 2021.  

Nyckeltal för coronaläget i Österbotten

Epidemins fas: Basnivå

Totala antalet coronainfektioner: 2 401 (onsdagen 28.4)

Incidensen i regionen (14 dygn): 18 (onsdagen 28.4)

Andelen positiva prover (under den senaste veckan, medeltal): 1,0 %