Kontaktuppgifter

Anders Björk


Serviceman

044-755 7140

Andreas Forsman


Fastighetsvärd

0440 850966

andreas.forsman@pedersore.fi

Andreas Forsman


Serviceman

044-756 4894

Anette Storholm


Tf kommunalveterinär i Bennäs

040 612 4617

anette.storholm@pedersore.fi

Anja Lillqvist


bespisningschef, tf. kosthålls- och städchef

06-785 0265

anja.lillqvist@pedersore.fi

Ann-Christin Källros


Avbytarsekreterare

044-727 7956

ann-christin.kallros@pedersore.fi

Ann-Helen Mäkelä


Rektor i Överesse skola

(06) 785 0538

050-343 2503

ann-helen.makela@pedersore.fi

Ann-Margret Hjulfors


Ungdomsledare

044-5850 877

ann-margret.hjulfors@pedersore.fi

Ann-Sofi Granholm


Ledande avbytare

050-350 2989

ann-sofi.granholm@pedersore.fi

Ann-Sofi Grönhage


Daghemsföreståndare för Hoppetossan och Sandskutan daghem

044 7557 045

ann-sofi.gronhage@pedersore.fi

Ann-Sofie Melin


ann-sofie.melin@pedersore.fi

Anna Snellman


Miljöinspektör

044-4910155

anna.snellman@pedersore.fi

Anna-Karin Pensar


Planläggningschef

(06) 785 0324

044-755 7619

anna-karin.pensar@pedersore.fi

Anne Lind


040-7687497

anne.lind@pedersore.fi

Anne Rönnskog


Hälsoinspektör

anne.ronnskog@pedersore.fi

044 721 9014

Anne Törnqvist


Fastighetssekreterare

(06) 785 0153

anne.tornqvist@pedersore.fi

Anne-Maj Tuomi


telefonist/registrator

(06) 785 0111

pedersore.kommun@pedersore.fi

Annette Roslund


Biblioteksfunktionär

044 733 8827 (Lepplax)
044 733 8833 (Kållby)

annette.roslund@pedersore.fi

Anni Malinen


Kommunalveterinär i Nykarleby

anni.malinen@pedersore.fi

0500 337 006

Bankgatan 37

66900 Nykarleby

Annika Porthin


Chef för miljöhälsovården

050 502 2049

annika.porthin@pedersore.fi

Ekovägen 11, 68600 Jakobstad

Aron Bäckström


Serviceman

050-0267 202

Åsa Forsman


Biblioteksfunktionär

044 733 8829

asa.forsman@pedersore.fi

Benny Gunell


Landsbygdssekreterare

044-755 7687

benny.gunell@pedersore.fi

Bernt Borgmästars


Fastighetsskötare

050-5545 719

Camilla Björkman


Kanslisekreterare

Tel: 040 6835 837

camilla.bjorkman@pedersore.fi

Camilla Dahllund


Lönesekreterare

(06) 785 0118

camilla.dahllund@pedersore.fi

Camilla Lasén


Kurator

Camilla Nyman


Speciallärare inom småbarnspedagogik och förskola

044-555 7618

camilla.nyman@pedersore.fi

Camilla Sandström


Kanslist

040-738 9573

camilla.sandstrom@pedersore.fi

Camilla Tarvonen


Daghemsföreståndare Bamse och Dressinen daghem

044 3120 669

camilla.tarvonen@pedersore.fi

Carina Hägg


Ekonomichef

(06) 785 0254

carina.hagg@pedersore.fi

Carina Ström


Tillståndssekreterare

(06) 785 0154

carina.strom@pedersore.fi

Carina Wärn


Förvaltningschef

(06) 785 0103

044-0422103

carina.warn@pedersore.fi

Catarina Herrmans


Chef för småbarnspedagogik

(06) 785 0201

044-585 0201

catarina.herrmans@pedersore.fi

Charlotta Elenius


Skolpsykolog

(tjänstledig)

044-7258770

charlotta.elenius@ovph.fi

Christian Backlund


Rektor i Lepplax skola

(06) 785 0527

040-056 8619

christian.backlund@pedersore.fi

Christina Liljeström


Föreståndare för Axåkers förskola

tel. 040–7186389

christina.liljestrom@pedersore.fi

Christopher Långnabba


Serviceman

044-723 1886

Daniel Andersson


Fastighetsskötare

050-562 5710

Dennis Rönngård


Kulturproducent

044 7557670

dennis.ronngard@pedersore.fi

Desirée Böhling


Speciallärare inom småbarnspedagogik och förskola

040 158 3094

desiree.bohling@pedersore.fi

Dmytro Gryshko


Tf. kommunalveterinär i Jakobstad

dmytro.gryshko@pedersore.fi

050 572 8278

Ekovägen 11

68620 Jakobstad

Erica Ivars


Skolpsykolog

040 635 2724
erica.ivars@ovph.fi

Esselunden


Skolstigen 8, 68820 Esse

Telefon: 06 786 1590

Serviceenhetschef: 040 352 4845

Frank Hjulfors


Rektor i Ytteresse skola

(06) 785 0535

frank.hjulfors@pedersore.fi

Fredrik Djupsjöbacka


Fastighetsingenjör

(06) 785 0321

044-755 7601

fredrik.djupsjobacka@pedersore.fi

Görel Lönnbohm-Hatt


Ekonomisekreterare

(06) 785 0155

gorel.lonnbohm-hatt@pedersore.fi

Greger Lindström


Fastighetsskötare

044-585 0871

Gullan Åström


Kanslist i Sursik skola

(06) 785 0257

gullan.astrom@pedersore.fi

Gun Engström


Biblioteksfunktionär

044 733 8832

gun.engstrom@pedersore.fi

Gun Holmström-Skrabb


Daghemsföreståndare för Diamanten, Sagoskogen och Lappfors daghem

044-299 0481

gun.holmstrom-skrabb@pedersore.fi

Gun-Helen Andtfolk


Stödhandläggare

044-7557 169

gun-helen.andtfolk@pedersore.fi

Gunder Härtull


Avbytarsekreterare

044 755 7731

gunder.hartull@pedersore.fi

Gunilla Häggman


Speciallärare inom småbarnspedagogik

044-710 1803

gunilla.haggman@pedersore.fi

Gunilla Skog


Provtagare

gunilla.skog@pedersore.fi

050 362 3480

Guy Sjö


Datasäkerhets- och nätverksexpert

Dataskyddsombud

+358 50 3304851

guy.sjo@pedersore.fi

Hanna Björk


Chef för avbytarservice

hanna.bjork@pedersore.fi

06-785 0160

Hanna Molander


Rektor i Edsevö skola

(06) 785 0513

hanna.molander@pedersore.fi

Hans Björklund


Kommunträdgårdsmästare

050-554 5726

hans.bjorklund@pedersore.fi

Harald Lassila


Serviceman

044-7557 684

harald.lassila@pedersore.fi

Heidi Söderström


heidi.soderstrom@pedersore.fi

Henrik Antfolk


Fastighetsskötare

044-755 7668

Huvudbiblioteket Infodisken


044 7338830

Ida Åsvik 


Föreståndare vid Kållby daghem/förskola, Lepplax, Tummeliten och Östensö daghem

044 7557 608

ida.asvik@pedersore.fi

Ida Hellund


Biträdande byggnadsinspektör

040-7521 998

ida.hellund@pedersore.fi

Irene Nylund


Skolpsykolog

040 675 3136

irene.nylund@ovph.fi

IT-support


0440-850486

support@pedersore.fi

Jennie Lassfolk


Kurator

Jennie Wikström


Miljövårdschef

(06) 7850 163

jennie.wikstrom@pedersore.fi

Jennifer Storrank


Motionsrådgivare

040-3511080

jennifer.storrank@pedersore.fi

Jenny Strandén


050-344 7862

jenny.stranden@pedersore.fi

Jessica Lassfolk


Reskontraskötare

(06) 785 0116

jessica.lassfolk@pedersore.fi

Jessica Roos


044-085 0816

jessica.roos@pedersore.fi

Jessica Sjöblom


Planläggare

040-674 9623

jessica.sjoblom@pedersore.fi

Jigor Nykvist


Ikt-tekniker

(06) 7850 840

+358 44 7557840

jigor.nykvist@pedersore.fi

Jimmy Sundqvist


Snickare

050-536 7730

Joel Kackur


Förman fastighetsskötarna

044-7557 141

Johan Rosengård


044-755 7026

Johan Storbjörk


Rektor i Kållby skola

(06) 785 0519

050-563 2629

johan.storbjork@pedersore.fi

Johan Värnström


Planeringsingenjör

(06) 785 0158

050-562 5708

johan.varnstrom@pedersore.fi

Johanna Storbacka


Planeringssekreterare

040 684 5194

johanna.storbacka@pedersore.fi

Johannes Kackur


Planerings- och byggherreingenjör

040-193 3796

johannes.kackur@pedersore.fi

Johnny Nylund


Byggnadsinspektör

06-7850151

050-562 5703

johnny.nylund@pedersore.fi

Jonas Finne


Serviceman

040 7496 264

Jonathan Storskrubb


Hälsoinspektör

Jonny Kronqvist


Vikarierande landsbygdssekreterare

Julia Hjulfors 


Hälsoinspektör

julia.hjulfors@pedersore.fi

050 336 4561

Kaj Saviaro


Fastighetsskötare

050-466 3213

Katarina Barkar


Projektkoordinator

(06) 7850 140

katarina.barkar@pedersore.fi

Keijo Mäkitalo


Planskötare

044-567 4850

Kennet Nyman


Ekonomi- och utvecklingsdirektör

040-1320 600

kennet.nyman@pedersore.fi

Kenneth Rönnskär


Fastighetsskötare

044-085 0998

Kerstin Löfholm


Byråsekreterare

(06) 785 0327

kerstin.lofholm@pedersore.fi

Kjell Gripenberg


VD koncernbolagen

050-554 5724

kjell.gripenberg@pedersore.fi

Kristoffer Nyblom


Ikt-chef

kristoffer.nyblom@pedersore.fi

+358 44 9017 172

Lena Enqvist


Lönesekreterare

(06) 785 0106

lena.enqvist@pedersore.fi

Lilian Åstrand-Blomqvist


lilian.astrand-blomqvist@pedersore.fi

Lilian Björk-Uotinen


044-364 6951

Lilla Fridolf (intervallvård)


Skrufvilagatan 8, 68910 Bennäs

Enhetens nummer: 040 805 1928 (kl. 7-21.30)

Ansvarig skötare: 040 8051 958

Lillemor Björkvik


Avdelningssekreterare

(06) 785 0326

lillemor.bjorkvik@pedersore.fi

Lina Kjellman


Controller

06-7850 120

lina.kjellman@pedersore.fi

Lisa Ahlvik


Specialbibliotekarie

044 7557 699

lisa.ahlvik@pedersore.fi

Lise-Lotte Vähäkangas


Biblioteksfunktionär

044 733 8826

lise-lotte.vahakangas@pedersore.fi

Lolan Häll


Fastighetsskötare

(06) 766 5168

Majlen Rajby


Kurssekreterare

(06) 785 0275

majlen.rajby@pedersore.fi

Malena Flink


Hygienikerveterinär

malena.flink@pedersore.fi

050 441 8952

Malin Henricson


Informatör

050 574 8799

malin.henricson@pedersore.fi

Malin Muukkonen


Kurator

Margaretha Lampa


Sekreterare för småbarnspedagogiken

06-785 0203

margaretha.lampa@pedersore.fi

Mari-Louise Rönnqvist


Kanslist

(06) 785 0273

pedersore.gymnasium@pedersore.fi

Mari-Louise Rönnqvist


Ungdomssekreterare

(06) - 7850283

050-5345 953

mari-louise.ronnqvist@pedersore.f

Maria Berglund


Landsbygdschef

044-7557157

maria.berglund@pedersore.fi

Maria Enell


Föreståndare för Purmo förskola

067850 542 

044 3778 991

maria.enell@pedersore.fi

Maria Lassus-Jensen


Tillsynsveterinär

Maria.Lassus-Jensen@pedersore.fi

050 370 8053

Ekovägen 11

68620 Jakobstad

Maria Lill


Snickare

050-356 1057

Maria Östberg


Rektor i Axåkers skola

(06) 785 0290

maria.ostberg@pedersore.fi

Maria Snårbacka


föreståndare för Snäckan förskola/resursenhet

(06) 7850 554

044 7032 251

maria.snarbacka@pedersore.fi

Maria Ståhl


Biblioteksfunktionär

044 491 0249

maria.stahl@pedersore.fi

Maria Tokou


Förvaltningssekreterare

(06) 785 0104

maria.tokou@pedersore.fi

Marica Iiskola


Kommunalveterinär, Jakobstad

marica.iiskola@pedersore.fi

050 572 8278

Ekovägen 11

68620 Pietarsaari

Marie-Louise Thylin


Textillärare

(06) 785 0276

050-562 2385

marie-louise.thylin@pedersore.fi

Marina Granqvist


Ledande avbytare

(06) 785 0166

044-755 7712

marina.granqvist@pedersore.fi

Marjatta Palmroth


Sekreterare

marjatta.palmroth@pedersore.fi

050 3245 485

Marlene Åkerlund


044-364 6951

Martin Ahlskog


Rektor i Sursik skola

(06) 785 0255

044-7557 661

martin.ahlskog@pedersore.fi

Mats Finne


Serviceman

050-3532 528

Mats Höglund


Rektor i Purmo skola

(06) 785 0530

(040) 5604 934

mats.hoglund@pedersore.fi

Mia Hautala


Hälsoinspektör

Mia-Maria Nyman


Ledande avbytare

Mika Järvinen


Koulutoimenjohtaja, rehtori

(06) 785 0514

mika.jarvinen@pedersore.fi

Mikael Björklund


Musiklärare

(06) 785 0276

044-3512 758

mikael.bjorklund@pedersore.fi

Mikael Klemets


Projektingenjör

040-568 6474

mikael.klemets@pedersore.fi

Mikael Påvall


Fastighetsskötare

050-5545 718

Monica Käcko


Rektor i Forsby skola

(06) 785 0516

050-595 3879

monica.kacko@pedersore.fi

Monica Lillqvist


Kommunalveterinär i Bennäs

monica.lillqvist@pedersore.fi

050 576 5576

Mjölvägen 2

68910 Bennäs

Monika Asplund


Kosthålls- och städchef

(06) 785 0121

050-4094 338

monika.asplund@pedersore.fi

Monika Eklund-Laurila


tf rektor i Pedersöre Gymnasium

06 - 7850 271

050-4349146

monika.eklund-laurila@pedersore.fi

Nancy Thylin


Avdelningssekreterare

(06) 785 0253

nancy.thylin@pedersore.fi

Nina Perälä Nyman


Sysselsättningskoordinator

(06) 785 0105

044-709 5741

nina.perala-nyman@pedersore.fi

Outi Fränti


Hälsoinspektör

outi.franti@pedersore.fi

050 362 3478

Pamela Eklund


Bibliotekarie

044 733 8831

pamela.eklund@pedersore.fi

Patricia Forsström


Planeringsingenjör

050 0367 172

patricia.forsstrom@pedersore.fi

Patrik Sandström


Ledande serviceman

044-755 7657

Pedersheim


Skrufvilagatan 8, 68910 Bennäs

Ansvarig skötare: 040 8051 958

Frida: 040 805 1937

Alina: 040 805 1957

Selma: 040 805 1938

Peter Grön


Fastighetsskötare

044-585 0870

Peter Hatt


Fastighetsskötare

050-562 5701

Peter Sundqvist


Fastighetschef

(06) 785 0170

044-755 7662

peter.sundqvist@pedersore.fi

Peter Wikström


Teknisk disponent

044-755 7694

peter.wikstrom@pedersore.fi

Petra Hautakoski


tf. ledande avbytare

050-443 6961

petra.hautakoski@pedersore.fi

Pia Boström


Tf. rektor för Pedersöre MI

(06) 785 0274

pia.bostrom@pedersore.fi

Pontus Backlund


Idrottssekreterare

06 7850281

044-7168713

pontus.backlund@pedersore.fi

Purmohemmet


Lillbyvägen 231, 68940 Lillby

Purmohemmet: 044 085 0592

Serviceenhetschef: 044 085 0594

Ansvarig skötare/medicinrum: 06 786 1594

Raija Kotimäki 


koulukuraattori Edsevön koulu

050 516 3536

raija.kotimaki@ovph.fi

Rebecca Ekman


Kurator

040 726 0859

rebecca.ekman@ovph.fi

Roger Granqvist


Fastighetsskötare

050-562 5705

Rolf Sundqvist


Utbildningsdirektör

(06) 785 0250

050-514 7230

rolf.sundqvist@pedersore.fi

Sanna Särs


Landsbygdssekreterare

044-7557 686

sanna.sars@pedersore.fi

Sara Sandén


Biblioteksfunktionär

(06) 7850 574

sara.sanden@pedersore.fi

Sebastian Dahlman


Föreståndare vid Museigrändens förskola

(06) 785 0543

044-563 2324

sebastian.dahlman@pedersore.fi

Sofia Grönhage


Personalchef

(06) 785 0115

044-4910 353

sofia.gronhage@pedersore.fi

Sofia Östman


(06)785 0543

sofia.ostman@pedersore.fi

Sofie Östman


Föreståndare vid Sandsund förskola

(06)7850 539 

044-5567 701

sofie.ostman@pedersore.fi

Solveig Hortans


Bibliotekschef

(06) 7850 277

044-7328 311

solveig.hortans@pedersore.fi

Sonja Junttila


Ledande avbytare

050-407 5465

sonja.junttila@pedersore.fi

Stefan Hellund


Kommunalteknisk chef

(06) 785 0323

050-562 5707

stefan.hellund@pedersore.fi

Stefan Svenfors


Kommundirektör

(06) 785 0101

050-512 0420

stefan.svenfors@pedersore.fi

Susanne Back


Reskontraskötare

(06) 785 0117

susanne.back@pedersore.fi

Susanne Granbäck


Kommunalveterinär i Bennäs

susanne.granback@pedersore.fi

0500 365 511

Mjölvägen 2

68910 Bennäs

Susanne Jankens


Hälsoinspektör

susanne.jankens@pedersore.fi

050 302 9079  

Susanne Kackur


Rektor i Sandsund skola

06-785 0520

044-755 7038

Tage Back


Mätningstekniker

(06) 785 0325

050-562 5711

tage.back@pedersore.fi

Tage Östman


Fastighetsskötare

050 5625 702

Thomas Lindahl


Traktorförare

050-024 0153

Tillsynsveterinär


050 3708053

veterinar@pedersore.fi

Tomas Mannil


Fastighetsskötare

050-3226 950

Tomas Skog


Driftschef

050-405 4139

tomas.skog@pedersore.fi

Tommi Ojala


Teknisk fastighetsskötare

044-7557 695

Tommy Kroksjö


Fastighetsskötare

044-7557 669

Tore Jungerstam


Rektor i Bäckby skola

(06) 785 0511

050-400 4234

tore.jungerstam@pedersore.fi

Tore Sjöskog


Driftschef

050-554 5714

tore.sjoskog@pedersore.fi

Ulrica Hansson


Speciallärare inom småbarnspedagogik och förskola

tel. 040 631 1294

ulrica.hansson@pedersore.fi

Ulrika Ahlskog


Redovisningschef

(06) 785 0114

ulrika.ahlskog@pedersore.fi

Ulrika Stenmark


Kultur- och välfärdschef

(06) 785 0284

050-5166 169

ulrika.stenmark@pedersore.fi

Veterinärjour


0600 399 700

Vardagar från kl. 15 till följande dag kl. 8. Veckoslutsjour fredag kl. 15–måndag kl. 8.00.

Viveka Sjöskog


Speciallärare inom småbarnspedagogik

(06) 785 0329

044-085 0886

viveka.sjoskog@pedersore.fi

Yvonne Borgmästars


Ledare inom nybörjarundervisning och småbarnspedagogik

(06) 785 0204

044-755 7675

yvonne.borgmastars@pedersore.fi

Yvonne Liljedahl-Lund


Teknisk direktör

(06) 785 0320

050-554 5725

yvonne.liljedahl-lund@pedersore.fi

Yvonne Löf


Ledare för småbarnspedagogik

(06) 785 0208

yvonne.lof@pedersore.fi