Barn & skola Läroplaner

Läroplaner

Arbetet med den nya läroplanen inleddes under hösten 2014. En enkät kring värdegrunden skickades ut till alla vårdnadshavare och skolpersonal i åk 1-6 samt beslutsfattare. Resultatet presenterades på fortbildningstillfället med Siv Saarukka den 30.9.2014. Hon föreläste om Vår gemensamma värdegrund.

Läroplanen för den grundläggande utbildningen består av två delar; en allmän del och en ämnesspecifik del. Den allmänna delen utarbetas kommunvis medan den ämnesspecifika delen processas fram i samarbete med grannkommunerna.

Ansvariga för läroplansarbetet i Pedersöre kommun är Susanne Kackur och Ann-Helen Mäkelä. 

Vill du ta del av läroplansarbetet i Pedersöre kommun kan du läsa bloggen här 

Nationella läroplanen 2016 för den grundläggande utbildningen och förskolan 

Mofi läroplan för åk 1 - 9 och materialbank

Länkar till Pedersöres läroplaner:

Läroplan för småbarnspedagogik (under arbete)

Förskolans läroplan (pdf 11 MB)

Läroplan för grundläggande utbildning (pdf 4,2 MB) 

Läroplan för grundläggande utbildning (länk till eGrunder)   

Gymnasiets läroplan (pdf 3,9 MB)