Aktuellt Nationell information om coronaviruset per telefon och chatt
25.3.2020

Nationell information om coronaviruset per telefon och chatt

Telefontjänsten på numret 0295 535 535 och en chattjänst ger allmän information om coronaviruset. Rådgivningstjänsten svarar på frågor vardagar kl. 8–21 och lördagar kl. 9–15.

Det huvudsakliga servicespråket är finska, men råd ges i den mån det är möjligt även på svenska och engelska.

Ett chattfönster öppnas på statsrådets webbplats när kundrådgivarna är på plats.

Man kan också skicka frågor per sms till numret 050 902 0163. Sms-tjänsten är avsedd för personer som till exempel på grund av hörselskada eller av någon annan orsak inte kan tala i telefon.

Tjänsten baserar sig på den information som finns på Institutet för hälsa och välfärds webbplats. Rådgivningen är i första hand avsedd för personer som inte kan söka information på internet. Rådgivningstjänsten ger inte juridiska råd eller hälsorådgivning vid akuta symtom.

Källa: www.vnk.fi