Aktuellt "Följ gällande rekommendationer"
20.1.2021

"Följ gällande rekommendationer"

Under den senaste veckan har man haft många smittfall runtom i Österbotten.
– Åtgärderna måste tas på allvar för att vi ska kunna undvika att epidemin övergår i spridningsfasen, betonar ordföranden för Österbottens coronasamordningsgrupp Marina Kinnunen.

Incidensen i Österbotten har varit hög, cirka 65, i nästan en vecka . Av de bekräftade smittfallen har ändå cirka 80 procent kunnat spåras till redan kända smittkedjor, vilket är bra.

Vid sitt sammanträde på tisdagen den 19 januari beslutade Österbottens coronasamordningsgrupp att inte längre publicera incidenstal för olika kommuner, eftersom incidenstalet i synnerhet i en liten kommun blir högt redan efter ett fåtal bekräftade fall, vilket igen bara skapar förvirring. I fortsättningen kommer gruppen bara att meddela ett gemensamt incidenstal för hela regionen, men vid behov precisera läget i den norra, mellersta och södra delen av regionen, ifall läget i regionen varierar.

Gällande restriktioner och begränsningar i Österbotten kan läsas på Vasa centralsjukshus webbplats. Vid sammanträdet på tisdagen den 19 januari ändrade coronasamordningsgruppen inte på sina rekommendationer. Gruppen vill ändå påminna invånarna om vikten av att följa de gällande rekommendationerna för att epidemin inte ska övergå i spridningsfasen.

Österbottens coronasamordningsgrupp sammanträder nästa gång på tisdagen den 26 januari 2021 och vid behov redan tidigare.

Nyckeltal som beskriver coronaläget i Österbotten

Epidemifasen i Österbotten: accelerationsfas (onsdagen 20.1.2021)  

Incidensen i regionen (14 dygn): 63 (onsdagen 20.1.2021)

Totala antalet coronainfektioner: 1 463 (onsdagen 20.1.2021)

Andelen positiva prover (under den senaste veckan, medeltal): 6,46 %