Aktuellt Sammankomster begränsas till högst 10 personer i Pedersöre
31.12.2021

Sammankomster begränsas till högst 10 personer i Pedersöre

Regionförvaltningsverket i Västra och Inre Finland förbjuder med stöd av 58 § 1 momentet i lagen om smittsamma sjukdomar alla offentliga tillställningar och allmänna sammankomster inomhus med över 10 deltagare i Vasa sjukvårdsdistrikts område.

Beslutet är i kraft 3.1–31.1.2022.