Aktuellt Uppdatering om coronavirusepidemin 16.3 2020
16.3.2020

Uppdatering om coronavirusepidemin 16.3 2020

Kommunens ledningsgrupp sammanträdde på måndag morgon och tog beslut om åtgärder med syftet att bromsa spridningen av coronaviruset och skydda individer i riskgrupper.

Rent allmänt ska vi alla ta ansvar och tänka på hur vi kan förhindra att smittan sprids. Använd sund förnuft och utsätt inte dig själv eller andra för situationer där viruset kan spridas.

Läget förändras timme för timme, så vi uppmanar alla kommuninvånare att följa med THL:s webbsidor www.thl.fi för aktuell information från myndigheter.

Begränsningar i kommunens verksamhet 

MI-verksamheten

Måndagens MI-kurser (16.3) är inhiberade. Deltagarna meddelas personligen via textmeddelande. När det gäller MI:s fortsatta verksamhet kommer nya besked under dagens lopp. Under den gångna helgen höll MI inga kurser. 

Idrottsanläggningar

Kommunens idrottsanläggning Sportis inklusive gymmet stänger måndag 16.3 och är stängt fram till månadens slut. Också skidstugan i Lappfors är stängd resten av mars månad.

Skolor och daghem

Verksamheten pågår som normalt i dagsläget. Vi förtydligar att barn, unga och studerande som återvänder hem från utlandsresa ska hålla sig borta från dagvård och undervisning i 14 dagar direkt efter hemkomst. Kom överens om distansundervisning med skolans rektor.

Det förekommer också frågor om att stänga skolor och daghem i förbyggande syfte. Enligt lagstiftningen kan skolor och daghem stängas med beslut från Regionförvaltningsverket, eller från den myndighet som ansvarar för smittskyddsfrågor. Inom Jakobstads social- och hälsovårdsverk innebär det social- och hälsovårdsnämnden, i praktiken smittskyddsläkaren.

Undvik onödiga besök

Vi uppmanar allmänheten att i första hand ta kontakt med kommunala tjänstemän och anställda per e-post eller telefon, och i mån av möjlighet undvika personliga besök.

Beslutsfattande

Kommunfullmäktiges möte den 30 mars är inhiberat.

Kommunstyrelsen håller tillsvidare sina möten som planerat, men ändrar vissa mötesrutiner för att förhindra smittspridning.

Externa möten

Kommunens anställda deltar i mån av möjlighet inte i externa möten på plats, utan använder digitala hjälpmedel.

Allmänna möten

Informationsmötet om skolnätsutredningen när det gäller Esseområdet tisdagen den 31 mars är inhiberat.

Nationella direktiv uppdateras

Regeringen aviserar om nya direktiv för skolor, småbarnspedagogik och annan utbildningsverksamhet i dag. Vi uppdaterar vid behov hur dessa direktiv påverkar Pedersöres verksamhet. 

Ledningsgruppen 16.3.2020