Bygglov

Byggnadstillsynsbyrån

Byggnadsinspektör Johnny Nylund, tel. 06-7850 151, 050-5625 703, johnny.nylund@pedersore.fi

Biträdande byggnadsinspektör Ida Hellund, tel. 040-7521 998, ida.hellund@pedersore.fi

Tillståndssekreterare Carina Ström, tel. 06-7850 154, carina.strom@pedersore.fi

Tillståndsnämnden 1.8.2021 - 31.5.2025

 

Ansök om tillstånd