Aktuellt Epidemin trappas upp – nya rekommendationer
5.10.2020
Symbolbild för social distans, 1,5 meter mellan personerna och ett munskydd i bakgrunden.

Vi påminns om att hålla tillräckligt avstånd till andra personer, och använda munskydd.

Epidemin trappas upp – bekanta dej med nya rekommendationer 

Vasa sjukvårdsdistriktet gav under söndagen nya starka rekommendationer med syftet att förhindra smittspridningen av coronaviruset i Österbotten. Sedan i fredags gäller rekommendationen om munskydd på offentliga platser.

Den av Vasa sjukvårdsdistrikt tillsatta regionala coronakoordineringsgruppen inom Österbotten sammanträdde under söndagen den 4.10 med anledning av det förvärrade läget. 

På söndag kväll var det totala antalet positiva tester 173, incidenstalet per 100 000 invånare för två veckor är 43,5 inom området, och i Vasa redan över 80. Andelen positiva test är två procent och den dagliga ökningen är redan över 10 procent. Dessutom har det blivit allt svårare att spåra smittkedjorna den senaste veckan och stora delar av smittkedjorna är inte längre klara.

Smittan sprids fär närvarande speciellt bland unga vuxna, speciellt bland studerande. Många smittade har lindriga eller till och med inga symptom alls. De kan därför omedvetet sprida viruset vidare. Koordineringsgruppen påminner personer som har utsatts för en tydlig exponeringsrisk (till exempel på studentevenemang där man redan har konstaterat coronavirussmitta eller vid övriga tidigare meddelade exponeringstillfällen) att söka sig till coronatestning även vid mindre symptom på luftvägsinfektion och att undvika sociala kontakter.   

De nya rekommendationerna:

  • andra och högre stadiets utbildningsanstalter övergår till distansundervisning.
  • praktikperioderna för studerande inom social- och hälsovårdsutbildningarna håller paus.
  • att man iakttar säkerhetsavstånd när man ordnar evenemang.

Coronakoordineringsgruppen påminner om de tidigare fastslagna rekommendationerna:

  • Personer över 15 år och äldre rekommenderas starkt att använda munskydd när de vistas i offentliga utrymmen utanför hemmet.
  • Undvik stora folkmassor och håll tillräckligt säkerhetsavstånd om 1–2 meter till andra.

Förhoppningen är också att butiksägare, de som upprätthåller offentliga utrymmen och de som erbjuder service förutsätter att personalen använder munskydd. Det samma gäller kunder. Dessutom bör man säkerställa att det går att hålla ett säkerhetsvstånd på 1–2 meter i alla lägen.

För att skydda äldre och riskgrupper måste besökare på social och hälsovårdens enheter, inom hela sjukvårdsdistriktets område, alltid använda munskydd –  även i de fall då man skulle kunna hålla säkerhetsavstånd. Under besöket bör man vistas i patientens egna utrymmen. Ingen får vistas i gemensamma utrymmen

Gymnasierna i Vasa samt övriga undervisningsanstalter och högskolor övergår till distansundervisning för två veckor eller undervisas vid olika tidpunkter, så att tillräckligt säkerhetsavstånd kan iakttas, från och med måndagen den 5.10. Munskydd bör även användas.

Pedersöre gymnasium fortsätter med normal undervisning, men de studerande ska använda munskydd i skolan.

Vid alla verksamhetspunkter inom social- och hälsovården, inom Vasa sjukvårdsdistrikts område, hålls en två veckors paus för all praktik för studerande, från och med 5.10. Studerande bör man inte heller åka på praktik utanför sjukvårdsdistriktets område.

Gruppens linje är också att stora evenemang inte bör arrangeras nu, ifall kravet på distans inte kan uppfyllas. Man bör även undvika att delta i stora evenemang om inte 1–2 meters säkerhetsavstånd kan uppfyllas.

Man vill speciellt påminna om att hålla tillräckligt säkerhetsavstånd i konditionssalar.

– Eftersom det har konstaterats många fall av coronavirusexponering i konditionssalarna uppmanas gymmen att säkerställa att tillräckligt säkerhetsavstånd om 1–2 meter kan förverkligas, till exempel genom att indela besökarna i mindre grupper, säger Juha Salonen, infektionsöverläkare inom Vasa sjukvårdsdistrikts och ansvarig läkare för smittosamma sjukdomar.

Inom Vasa stads hälsovård har ytterligare personal flyttats till smittspårningen av coronaviruset, för att smittkedjorna skall kunna brytas och viruset hindras från att spridas ytterligare bland befolkningen.

Ha med dig munskydd

Man bör alltid ha med sig munskydd så att man kan sätta på sig ett skydd vid behov.

I första hand är det varje medborgares eget ansvar att skaffa andningsskydd. Kommunerna delar ut munskydd till mindre bemedlade kommuninvånare. 

Stanna hemma fast symptomen på luftvägsinfektion bara är lindriga

Det är viktigt att befolkningen på området lämnar hemma om man får symptom på luftvägsinfektion, trots att symptomen är lindriga. Man kan återgå till normalt vardagsliv efter att man har varit symptomfri två dagar. 

Om luftvägsinfektionssymptomen kvarstår efter två dagar, eller symptomen har blivit kraftigare bör man kontakta egen hälsovårdscentral per telefon. Därifrån gör man beslut om eventuellt fortsatta åtgärder.

Österbottens regionala koordineringsgrupps uppgift och sammansättning:

Gruppens uppgift är att inom sitt område planera och förverkliga åtgärder för att förhindra spridningen coronavirusinfektionen (covid-19). Nya rekommendation och begränsningar förutsätter en övergripande bedömning, där besluten övervägs med tanke på de epidemiologiska, sociala och ekonomiska konsekvenserna samt i förhållande till de grundläggande fri- och rättigheterna

Till den av Vasa sjukvårdsdistrikt tillsatta regionala koordineringsgruppen inom Österbotten hör: VSVD, direktör Marina Kinnunen, ordförande, chefsöverläkare Peter Nieminen, VSVD infektionsöverläkare Juha Salonen, stadsdirektören i Vasa, Tomas Häyry, ledande överläkare, smittskyddsansvarig läkare, Vasa hälsovårdscentral Heikki Kaukoranta, kommundirektör Gun Kapténs, samkommunen för kustösterbottens social- och primärhälsovård (K5) direktör Jarkko Pirttiperä, NTM, direktör Timo Saari, Institutet för hälsa och välfärd Tuula Hannila-Handelberg och Tiina Hirvioja, Regionförvaltningsverket för västra och inre Finland, regionförvaltningsöverläkare Miia Kaartinen och som gruppens sekreterare VSVD Päivi Berg.