Tillämpningsdirektiv med bilagor

för avdelningen för utbildning och småbarnspedagogik

Tillämpningsdirektiv 2020 (PDF 499 KB)

Bilagor

INTERNA ARBETSPROCESSER

LÄSÅRSPLANER

PEDERSÖRE KOMMUNS DIREKTIV OCH FÖRESKRIFTER

UBS DIREKTIV OCH FÖRESKRIFTER

REGIONFÖRVALTNINGSVERKETS DIREKTIV OCH FÖRESKRIFTER

ÖVRIGA DIREKTIV OCH FÖRESKRIFTER

Tillfällig inkvartering