Soveltamisohje ja liitteet

opetus- ja varhaiskasvatusosastolle.

Soveltamisohje 2023 (PDF 1,5 MB)

Liitteet

INTERNA ARBETSPROCESSER

LÄSÅRSPLANER

PEDERSÖRE KOMMUNS DIREKTIV OCH FÖRESKRIFTER

HANDLINGSPLANER VID SKOLFRÅNVARO

UBS DIREKTIV OCH FÖRESKRIFTER

REGIONFÖRVALTNINGSVERKETS DIREKTIV OCH FÖRESKRIFTER

ÖVRIGA DIREKTIV OCH FÖRESKRIFTER

Tillfällig inkvartering