Ett fotomontage som visar hur vindkraftverk skulle kunna påverka landskapsbilden i Lappfors. Montage: Etha Wind.

Pedersöre vindkraftsstrategi

Pedersöre kommun har gjort en vindkraftsstrategi med statligt understöd från Miljöministeriet. Kommunens målsättning med strategiarbetet var att förbättra delaktigheten och öka transparensen kring vindkraft samt att i allmänhet öka kunskapen om vindkraftens etableringsprocess, livscykel och konsekvenser.

Kommunfullmäktige godkände vindkraftsstrategin den 13 februari 2023. Det går att se mötet i efterskott i kommunens Youtubekanal: Kommunfullmäktiges möte 13.2.2023.

Läs strategin i sin helhet här: Pedersöre kommuns vindkraftsstrategi (PDF, 1,6 MB)

Slutseminarium 2.11.2022

Onsdagen den 2 november 2022 hölls slutseminariet för Pedersöre vindkraftsstrategi. Seminariet sändes direkt i Pedersöre invånarforum på Facebook och i kommunens Youtubekanal. Du kan se sändningen i spelaren nedanför. Deltagare: Stefan Svenfors, Pedersöre kommundirektör, Kjell Skoglund, vd för Finsk-svenska handelskammaren, Tage Erikson, Swedish Solar HydroGenesis, Roger Holm, koncernchef för Katternökoncernen och Alina Isoviita, projektkoordinator.

Föreläsarnas presentationer:

Nyheter om vindkraft