Aktuellt Utkast till delgeneralplan för Purmo vindkraftspark
7.6.2023

Utkast till delgeneralplan för Purmo vindkraftspark

Utkastet till en delgeneralplan för Purmo vindkraftspark är framlagt till påseende 7.6–11.8.2023. Under den tiden är det möjligt att ge skriftliga synpunkter på utkastet.

Handlingarna finns till påseende på tekniska avdelningen vid Pedersöre kommungård, Skrufvilagatan 2, Bennäs och på kommunens webbsida, på den här sidan: Purmo vindkraftspark. Kartan finns under rubriken Utkast, och textdelen under rubriken Beskrivning

Synpunkter på utkastet till delgeneralplan skickas till e-postadressen anna-karin.pensar@pedersore.fi senast 11.8.2023. 

Observera, att kommungården och tekniska avdelningen är stängda 3.7–28.7.2023.

Projektområdet ligger i den sydvästra delen av Pedersöre kommun, cirka två kilometer från Sisbacka och Lillby. Projektören ABO Wind planerar bygga högst 43 nya vindkraftverk på området.

De planerade vindkraftverken har en total höjd på högst 300 meter. Enhetseffekten för de planerade vindkraftverken är cirka 6–10 megawatt (MW), vilket innebär att den totala effekten är uppskattningsvis cirka 258–430 MW.

Tilläggsinformation fås av planläggningschef Anna-Karin Pensar, tfn: 785 0324 eller 044 755 7619, e-post: anna-karin.pensar@pedersore.fi (semester 3.7-4.8).