Aktuellt Förslag till delgeneralplan för Mastbacka vindkraftspark
7.7.2021

Förslag till delgeneralplan för Mastbacka vindkraftspark

Förslaget till delgeneralplan för en vindkraftspark på Mastbacka mellan Lappfors och Purmo är framlagt till påseende 7.7–31.8.2021. Förslaget har utarbetats utgående från responsen i utkastskedet och diskussioner med myndigheter och andra intressenter.

Eventuella synpunkter kan framföras under tiden som förslaget är framlagt, till registraturen@pedersore.fi.

Handlingarna finns till påseende på tekniska avdelningen Öjesvägen 74 i Lövö, vid kommungården, Skrufvilagatan 2 i Bennäs, och vid huvudbiblioteket i Bennäs, Mjölvägen 1 i Bennäs samt på kommunens webbsidor: Pågående planärenden. Observera att kommungården och tekniska avdelningen är sommarstängda 5.7–30.7.2021.

Ett diskussionstillfälle för allmänheten ordnas i slutet av augusti, inom tiden för påseende. Mer information om tidpunkt och plats kommer senare.

Tilläggsinformation fås av planläggaren Anna-Karin Pensar, tfn 785 0324 eller 044 755 7619, e-post: anna-karin.pensar@pedersore.fi (semester 5.7–8.8).