Aktuellt NTM-centralens motiverade slutsats om Purmo vindkraftspark
27.9.2023

NTM-centralens motiverade slutsats om Purmo vindkraftspark

Närings-, trafik- och miljöcentralen i Södra Österbotten har gett sin motiverade slutsats om vilka konsekvenser Purmo vindkraftspark har på omgivningen.

NTM-centralen, som fungerar som kontaktmyndighet i projektet, instämmer med ståndpunkten som framförs i bedömningsbeskrivningen, enligt vilken projektet viktigaste konsekvenser riktas mot människornas levnadsförhållanden och trivsel, rekreationsanvändningen, landskapet, fågelbeståndet och uppkomsten av buller och skuggbildning.

Enligt bedömningsbeskrivningen ger projektet upphov till betydande negativa konsekvenser för landskapet och kulturmiljön, människornas levnadsförhållanden och trivsel. Måttligt negativa konsekvenser riktas enligt bedömningsbeskrivningen till det häckande fågelbeståndet, djurlivet, viltet samt jakten och trafiken. Till övriga delar har projektets konsekvenser uppskattats vara obetydliga eller positiva.

Läs hela den 32-sidiga motiverade slutsatsen här: Purmo vindkraftspark, Motiverad slutsats, PDF, 216 KB.