Aktuellt Förvaltningsdomstolen avslår besvär mot Mastbacka vindkraftspark
29.11.2023
Flygbild över Mastbacka i Lappfors. Skog och en sjö.

Mastabackaområdet i Lappfors.

Förvaltningsdomstolen avslår besvär mot Mastbacka vindkraftspark

Vasa förvaltningsdomstol har beslutat avslå alla besvär mot Pedersöre kommunfullmäktiges beslut att godkänna delgeneralplanen för Mastbacka vindkraftspark. Fullmäktige godkände delgeneralplanen på ett möte den 2.5.2022, i paragraf 15.

Fem besvär hade lämnats in av både privatpersoner och en förening.

De fem aktörer som överklagat beslutet har ännu möjligt att söka ändring i förvaltningsdomstolens beslut genom besvär hos Högsta förvaltningsdomstolen, om Högsta förvaltningsdomstolen beviljar besvärstillstånd.

Besvärsskriften, i vilken ansökan om besvärstillstånd ska ingå, ska sändas till Högsta förvaltningsdomstolen inom 30 dagar efter förvaltningsdomstolens beslut, eller senast 27.12.2023.