Aktuellt Pedersöre söker bidrag för vindkraftsstrategi
22.9.2020
Rotorbladen i ett vindkraftverk.

En vindkraftsstrategi skulle fungera som underlag för beslut som rör vindkraftsetableringar i Pedersöre.

Pedersöre söker bidrag för vindkraftsstrategi 

Pedersöre gör som bäst upp en delgeneralplan för en vindkraftspark på Mastbacka. I diskussioner med markägare och andra intressenter har det dykt upp frågor om vilken linje Pedersöre har i fråga om utbyggnaden av vindkraft i kommunen.

Frågeställningen aktualiserar behovet av en vindkraftsstrategi som skulle vara en nödvändig utgångspunkt för beslut som rör etableringar i kommunen. Hittills har det inte funnits resurser att göra en sådan.

Miljöministeriet ger nu kommuner och landskapsförbund möjlighet att söka bidrag för planläggning och tillstånd som styr utbyggnaden av vindkraft och utredningar i anslutning till dem.

Kommunstyrelsen har beslutat att Pedersöre ansöker om bidrag från Miljöministeriet för att göra en vindkraftsstrategi. Den ska fungera som stöd och underlag för beslut som berör framtida etableringar i kommunen, både när det gäller planläggning och tillståndsbeslut.